Utkomstskydd för företagare

Villkoren för utkomstkydd för företagare är annorlunda än för arbetstagare. Rätten till utkomstskydd påverkas enligt hur mycket du är sysselsatt som företagare eller i ditt eget jobb. Om du sysselsätter dig på heltid, har du inte rätt till utkomstskydd. 

Om du håller på med företagsverksamhet som bisyssla, kan du ha rätt till jämkad dagpenning. Det betyder att dina inkomster har en inverkan på arbetslöshetsförmånens belopp. Sysselsättning i eget arbete utreds på motsvarande sätt som företagsverksamhet.

Företagsverksamhet eller sysselsättning i eget arbete som dröjer under två veckor påverkar inte arbetslöshetsförmånet.

Om du startar en ny företagsverksamhet eller sysselsätter dig i eget arbete medan du är arbetslös, utreds inte under de fyra första månaderna om din företagsverksamhet eller ditt egna arbete är huvud- eller bisyssla. Du kan få dagpenning eller jämkad dagpenning under den här perioden. Efter fyra månader bedöms det om din företagsverksamhet är huvudsyssla eller bisyssla.

För att kunna få dagpenning gäller också de normala villkoren för utkomstskyddet för arbetslösa. Du ska t.ex. vara som arbetssökande på TE-byrån och hålla din arbetsansökan i kraft.

Personer sysselsatta i sitt eget jobb är t.ex. freelansare, anhörigvårdare, idrottare, personer som fått stipendium och personer som jobbar i frivillig- eller talkoarbete eller i arbetskooperativ.

Företagsverksamhetens varaktighet

Högst två veckors företagsverksamhet

I fall din företagsverksamhet dröjer under två veckor, bevarar du oftast din rätt till arbetslöshetsförmån. Anmäl till betalaren av förmånet om att du börjat ett kortvarigt jobb. Du kan ha rätt till jämkad dagpenning under den här perioden.

Anmäl till TE-byrån ifall:

  • om det är osäkert, hur länge företagsverksamhetet varar eller
  • om du tidigare har fått utlåtande om företagsverksamhet som bisyssla och arbetsmängden ökar

Anmälan till TE-byrån kan göras via telefonservicen för personkunder.

Över två veckors företagsverksamhet

Anmäl både betalaren av förmånet och TE-byrån antingen via Mina e-tjänster eller telefonservicen för personkunder. TE-byrån utreder, om du är en sådan företagare som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om du är en sådan företagare, utreder byrån om du är sysselsatt som företagare på hel- eller deltid. 

Du är inte berättigad till arbetslöshetsförmån om arbetsmängden sysselsätter dig som företagare på heltid och i över två veckor.

Om företagsverksamheten ses som bisyssla, kan du ha rätt till jämkad dagpenning.

Att börja ny företagsverksamhet under arbetslösheten

Om du startar företagsverksamhet eller sysselsätter dig i eget arbete som pågår i över två veckor medan du är arbetslös, bedöms inte under de fyra första månaderna från att företagsverksamheten eller det egna arbetet startats om din företagsverksamhet eller sysselsättning är huvud- eller bisyssla.

Inkomster från företagsverksamheten ska meddelas till utbetalaren av förmånet. Du kan ha rätt till jämkad dagpenning. För att kunna få dagpenning gäller också de normala villkoren för utkomstskyddet för arbetslösa. Du ska t.ex. vara som arbetssökande på TE-byrån och hålla din arbetsansökan i kraft. Företagsverksamhet får inte heller vara ett skäl att inte söka eller ta emot erbjudet arbete.

Efter fyra månader bedöms det om din företagsverksamhet är huvudsyssla eller bisyssla. Om den ses som huvudsyssla, slutar din rätt till arbetslöshetsförmån.Om den ses som bisyssla, kan du ha rätt till jämkad dagpenning. Bedömningen gäller tiden framåt från de första fyra månaderna.

Att sluta företagsverksamheten

I fall en under två veckor varaktig företagsverksamhet slutar, utreder betalaren av utkomstskyddet för arbetslösa varaktigheten och rätten till jämkad dagpenning.

Om företagsverksamheten varit huvudsyssla och varat i över två veckor, måste företagsverksamheten slutas för att få rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Om din nya företagsverksamhet efter fyra månader anses som huvudsyssla, måste företagsverksamheten slutas för att få rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Du kan också sluta under de fyra månaderna, för att förvara rätten till dagpenning.

I fall TE-byrån ansett, att din företagsverksamhet är bisyssla och situationen inte har förändrats, krävs det inte att du slutar företagsverksamheten.

Frivillig- och talkoarbete

Du kan utföra frivillig- och talkoarbete utan att förlora din arbetslöshetsförmån när arbetet i enlighet med lagen för utkomstskydd för arbetslösa är oavlönat, sedvanligt allmännyttigt frivillig- och talkoarbete.

Om frivillig- eller talkoarbetet hindrar dig från att ta emot heltidsjobb, har du inte rätt till arbetslöshetsförmån.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom kommunförsöket ska du meddela din hemkommun om frivillig- eller talkoarbete. Om det inte är helt klart att det är fråga om oavlönat, sedvanligt allmännyttigt frivillig- eller talkoarbete enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, skickar din hemkommun dig en begäran om utredning som du kan besvara. 

Lue lisää

Uppdaterad: