Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Om du håller på att återvända till arbetslivet, inleda din karriär eller återhämta dig från sjukdom eller på annat sätt svåra tider, kan arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte vara lösningen för att komma igång med arbetet.  

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte riktas till personer som varit arbetslösa under en lång tid och som inte kan delta i de tjänster som TE-tjänsterna erbjuder. 

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är verksamhet som ordnas av kommunen och som hjälper dig att komma tillbaka till arbetslivet. Verksamheten hjälper dig att hitta dina styrkor och få en rytm i vardagen.  

Det kan till exempel vara en verkstad som ordnas av en kommun, förening eller stiftelse eller församlingens verksamhet – det är dock alltid fråga om verksamhet som förbättrar personens möjligheter att få ett arbete eller att utbilda sig och som hjälper personen att ha kontroll över sitt liv.   

Omfattningen och verksamheten dimensioneras enligt dina behov. En period varar minst tre månader och verksamheten ordnas 1–4 gånger per vecka. Under den tid som arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte pågår får du arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning som uppgår till 9 euro/dag. Ibland kan du också få reseersättning.   

Du måste ha en aktiveringsplan för att få delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Gör upp en plan tillsammans med TE-byrån och kommunens socialförvaltning. Om du vill delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är det alltså bra att börja med att ta kontakt med TE-byrån.  

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket ska du kontakta din hemkommun i frågor som gäller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. En expert i din hemkommun utarbetar vid behov tillsammans med dig en aktiveringsplan där man kommer överens om arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och dess innehåll. 

Tjänster

More information

Uppdaterad: