Byte av arbetsplats

Det kan bli aktuellt att byta arbetsplats om du söker förändring eller nya utmaningar i ditt arbete, eller flyttar till en annan ort.

Innan man byter arbetsplats lönar det sig ännu att väga för- och nackdelarna med det nuvarande arbetet. Vilka förändringar medför den nya anställningen? Har det nya arbetet till exempel en intressantare arbetsbild, möjlighet till distansarbete, bättre lön, bättre möjligheter att avancera eller likasinnade arbetskamrater? Om du anser att en ny anställning innehåller mer positiva sidor än din nuvarande anställning kan ett byte vara på sin plats.

Du behöver ingen separat orsak för att säga upp dig från ett ordinarie anställningsförhållande. Kom dock ihåg att iaktta arbetsavtalets uppsägningstid, som minst ska följa lagstiftningen. Det är artigt att i god tid underrätta arbetsgivaren om kommande uppsägning, om det är möjligt. 

Uppsägning under pågående visstidsanställning är möjlig om du och arbetsgivaren avtalat om det antingen i arbetsavtalet eller under anställningsförhållandet. 

I specialfall kan du också häva anställningsförhållandet utan uppsägningstid, om arbetsgivaren allvarligt har brutit mot sina skyldigheter. Under en eventuell prövotid i början av ett anställningsförhållande kan du häva anställningsförhållandet utan särskild orsak. Läs omfattande anvisningar om avslutande av anställningsförhållande på Arbetarskyddets webbplats.

Om du vet att du blir arbetslös medan du byter arbetsplats och vill ha utkomstskydd ska du kontrollera om du kan få utkomstskydd.

Läs mer

Mer information

Uppdaterad: