Anställningsärenden 

Ett anställningsförhållande uppstår när du ingår avtal med arbetsgivaren om arbetet du ska utföra och lönen du får för arbetet.

I arbetslagstiftningen finns det ovillkorliga bestämmelser, som arbetsgivaren inte kan undkomma genom avtal som är till arbetstagarens nackdel. Minimivillkoren för anställningen fastställs i det allmänt bindande kollektivavtalet, om det finns ett sådant i branschen. Du kan dock avtala med arbetsgivaren om bättre villkor än i kollektivavtalet.  

Läs mer

Mer information

Då en person under 18 år befinner sig i ett arbetsförhållande gäller vissa speciella bestämmelser. 

Enligt lagen får man inte låta en ung person utföra sådant arbete som kan störa den ungas skolgång eller som med tanke på den ungas ålder kan vara orimligt ansträngande.    

Vissa arbeten och uppgifter är begränsade eller helt förbjudna för unga arbetstagare. Om du antingen är en arbetstagare under 18 år eller en arbetsgivare till en minderårig lönar det sig att bekanta sig med specialbestämmelserna, så att du känner till dina rättigheter och skyldigheter.   

Unga arbetstagare – du kommer väl ihåg att göra upp ett skriftligt arbetsavtal och se till att du får lön och semesterdagar som är rätt uträknade. Om du är under 15 år gammal måste också din vårdnadshavare godkänna ditt arbetsförhållande. Om du är osäker över dina rättigheter lönar det sig att bekanta sig med Arbetarskyddets sidor Ung arbetstagare. Navigatorn kan ge dig hjälp och stöd i ärenden som gäller arbete. 

Läs mer

Mer information

Uppdaterad: