Stöd för att starta ett företag 

Om du funderar på att starta företagsverksamhet, gå in på företagssidorna i webbtjänsten Suomi.fi där du hittar mycket information och råd om företagande. FöretagsFinland-telefontjänst ger råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag och offentliga företags- och arbetsgivartjänster.

Via den riksomfattande telefontjänsten Mitt Företags-Finland får du enkelt och snabbt information om hur du startar ett företag. En företagsrådgivare hjälper dig med de vanligaste frågorna då du startar företagsverksamhet, kartlägger din situation och vägleder dig vidare. Bekanta dig också med Mitt FöretagsFinland som erbjuder de viktigaste planeringsverktygen för nya och etablerade företagare.

Ta också kontakt med TE-tjänsterna. Som blivande företagare kan du få startpeng eller arbetslöshetsförmån, såvida vissa förutsättningar uppfylls. Syftet med startpengen är att stödja blivande företagares utkomst i det skede då företagsverksamhet på heltid inleds, om den inkomst som företagaren får från företaget ännu är liten. Som arbetslös arbetssökande kan välja om du ansöker om startpeng eller arbetslöshetsförmån under de fyra första månaderna som företagare. Om du startar företagsverksamhet medan du är arbetslös, bedöms inte om din företagsverksamhet är huvud- eller bisyssla under de fyra första månaderna från att företagsverksamheten startats. Som arbetslös arbetssökande får du arbetslöshetsförmån för den tiden.  

Tjänster

Läs mer

På andra webbplatser

Videor

Uppdaterad: