Företagarutbildning och karriärträning 

Om du funderar på företagande som ett karriäralternativ, tänker bli företagare eller har startat ett företag kan du delta i företagarutbildningen eller karriärträningen. 

Företagarutbildningarna ger en täckande bild av företagarens vardag och hjälper dig att planera affärsverksamheten. I karriärträningen kan du få klarhet i dina tankar kring om företagande kunde vara ett karriäralternativ för dig.  Företagarutbildningen och företagarkurserna erbjuds också som frivilliga studier.  

Du kan smidigt starta företagsverksamhet samtidigt som du deltar i företagarutbildningen. Företagarutbildningen som ordnas som en kort arbetskraftsutbildning utvecklar de studerandes företagsidéer och hjälper dem att utarbeta en affärsplan. I utbildningen för att starta företag kan du fördjupa dina kunskaper om bland annat marknadsföring och vilka risker företagande förknippas med samt lära dig vilka åtgärder som krävs för att starta företag och vidareutveckla din företagsidé och affärsplan. Som arbetskraftsutbildning ordnas också en utbildning där de studerande avlägger yrkesexamen för företagare eller en del av den.    

Tjänster

Uppdaterad: