Hjälp för att starta ett företag 

Tveka inte att be om hjälp då du funderar på att starta ett företag. Det finns mycket information och rådgivning att få.

Gå in på företagssidorna i webbtjänsten Suomi.fi där du hittar mycket information och råd om företagande.

 FöretagsFinland-telefontjänst ger råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag och offentliga företags- och arbetsgivartjänster.  FöretagsFinland-telefontjänst ger råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag och offentliga företags- och arbetsgivartjänster.

Bekanta dig också med Mitt FöretagsFinland som erbjuder de viktigaste planeringsverktygen för nya och etablerade företagare.

Tjänster

På andra webbplatser

Från löntagare till företagare

Att lämna den trygga månadslönen bakom sig och bli företagare på heltid kräver mod, men det har också varit början på många framgångssagor. Som blivande företagare kan du få startpeng eller arbetslöshetsförmån, såvida vissa förutsättningar uppfylls. Syftet med startpengen är att stödja blivande företagares utkomst i det skede då företagsverksamhet på heltid inleds, om den inkomst som företagaren får från företaget ännu är liten. 

Tjänster

Från arbetslös till företagare

Har du funderat på att du själv kunde sysselsätta dig själv? Om du startar en ny företagsverksamhet då du är arbetslös, utvärderar TE-byrån inte om din företagsverksamhet är huvud- eller bisyssla under de fyra första månaderna, utan först därefter. Därför kan du få utkomstskydd för arbetslösa under den här tiden.  Vid behov jämkas utkomstskyddet för arbetslösa med din inkomst från företagsverksamheten.

Om du startar en ny företagsverksamhet eller sysselsätter dig själv genom eget arbete medan du är arbetslös så utreds det inte om din företagsverksamhet är huvud- eller bisyssla under de fyra första månaderna, utan först därefter. Under dessa fyra månader kan du få utkomstskydd för arbetslösa, i vilket inkomsterna från företagsverksamheten beaktas. Du kan få utkomstskydd för arbetslösa om alla arbetskraftspolitiska förutsättningar för att få utkomstskydd för arbetslösa uppfylls, bland annat ska du söka och vara beredd på att ta emot heltidsarbete och hålla din jobbsökning i kraft hos TE-byrån på överenskommet sätt.

Tjänster

Lättföretagande

Om du har en affärsidé, men den administrativa sidan av företagandet känns skrämmande, kan lättföretagande vara ett lämpligt alternativ för dig. Då fakturerar du för ditt arbete via en faktureringstjänst, utan att skaffa ett eget FO-nummer. Faktureringstjänsterna sköter ofta de lagstadgade skyldigheterna för företagare för din del. Enkelt, eller hur?

Läs mera

Från företagare till arbetsgivare

Om ditt företag befinner sig i den lyckosamma situationen att det finns tillräckligt med jobb och du behöver medarbetare, får du också råd från oss om hur du anställer din första arbetstagare:

Läs mera

Videor

Uppdaterad: