Företagande som bisyssla

Om du inte genast vill vara företagare på heltid, kan deltidsföretagande vara något för dig. Om du prövar på att vara företagare vid sidan om ditt nuvarande arbete som anställd, har du möjlighet till en stabil ekonomi.

När ditt arbete som anställd upphör, eller om det inte finns något sådant, kan du som deltidsföretagare ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa. Din företagsinkomst beaktas och utkomstskyddet för arbetslösa jämkas enligt den.

Läs mera

Uppdaterad: