Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen Arbets- och näringsbyrån

Sysselsättning eller bevarande av arbete kan stödas då en persons skada eller sjukdom påverkar sysselsättningen eller bevarande av arbete.

Arbetsgivaren kan ansöka om stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen då en persons skada eller sjukdom påverkar sysselsättningen eller bevarande av arbete.

Syftet med stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen är att stöda arbetsgivaren om en anställds eller en blivande anställds skada eller sjukdom förutsätter att arbetsredskap upphandlas eller förändringar måste göras på arbetsplatsen, och kostnader orsakade av upphandling eller förändringsarbeten måste anses vara märkvärdiga då man beaktar arbetsgivarens ekonomiska situation

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen kan också beviljas för att ersätta hjälp av en annan anställd ger.

Stödet främjar partiellt arbetsföra personers möjligheter att placeras i lämpligt arbete eller bevara sin arbetsplats på den öppna arbetsmarknaden.

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen kan beviljas arbetsgivare oavsett dess juridiska form.

Stödet är behovsprövat. Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) bedömer ändamålsenligheten för att bevilja stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen utifrån olägenheten som skadan eller sjukdomen orsakar. I bedömningen tas också arbetsgivarens ekonomiska ställning i beaktande. Arbetsgivaren måste lämna in tillräckliga utredningar till TE-byrån för att bedöma stödets behov.

Beviljandet av stödet för specialarrangemang på arbetsplatsen för upphandlingar eller förändringsarbeten som beror på en anställds skada eller sjukdom förutsätter att arbetsgivaren deltar i kostnadernas finansiering med ett rimligt ansett belopp.

Stödets maximibelopp för att skaffa arbetsredskap eller förändringsarbeten på arbetsplatsen är 4000 euro per person. TE-byrån kan godkänna att stödet betalas i sin helhet eller att en del av stödet betalas på förhand. TE-byrån kan bevilja hjälp av en annan arbetstagare ger högst 20 timmar i månaden för högst 18 månader. Stödet på 20 euro i timmen betalas enligt de realiserade arbetstimmarna.

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen söks vid den arbets- och näringsbyrå (TE-byrå) inom vars behörighetsområde arbetsplatsen är belägen. Stödet söks med arbets- och näringsministeriets blankett TEM6.85, Ansökan om utbetalning av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen.

Om stödet söks för förändringsarbete eller upphandling av arbetsredskap/utrustning ska stödet sökas inom en månad från att förändringsarbetet gjorts eller arbetsredskapet eller utrustningen upphandlats. Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen som beviljas för hjälp av en annan arbetsgivare ger betalas ut varje månad enligt de realiserade arbetstimmarna. Ansökan om utbetalning för hjälp av en annan arbetsgivare ska lämnas in inom två månader från att utbetalningsperioden upphört.

Hämeen TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm. henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

Yrityspalvelu
+358 295041440
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Palkkatuki- ja vuorotteluvapaa-asiat
+358 295041559
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm. henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295056502
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Lapin TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

Lapin TE-palvelut tarjoaa lappilaisille työnantajille ja yrittäjille monipuolisia palveluita erilaisiin tilanteisiin.

Kontaktuppgifter

+358 295039502
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Satakunnan TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm.henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295045010
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Pohjois-Karjalan TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm.henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295043183
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Etelä-Savon TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm.henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295044020
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

Arkipyhien aattoina palvelua klo 9-15.
mån-fre: 09:00-16:15

Kainuun TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm. henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295039001
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm. henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295046510
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Pirkanmaan TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm.henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295045503
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Keski-Suomen TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm. henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295046006
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Kaakkois-Suomen TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm.henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295042001
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Pohjois-Savon TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm.henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295043502
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

Puhelinpalvelut on avoinna arkipyhien aattoina klo 9-15.
mån-fre: 09:00-16:15

Egentliga Finlands TE-byråns arbetsgivar- och företagstjänster

Kontakta TE-byrån då du behöver hjälp i ärenden som berör rekrytering av personal, personalutveckling eller personalomställningar.

Kontaktuppgifter

+358 295044502
Jonotus on maksullista.

+358 295044502

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Nylands AN-byrås arbetsgivar- och företagstjänster

Kontakta TE-byrån då du behöver hjälp i ärenden som berör rekrytering av personal, personalutveckling eller personalomställningar.

Kontaktuppgifter

+358 295040002
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

+358 295040002

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Telefontjänsten vid Österbottens TE-byrås arbetsgivar- och företagstjänster

Kontakta TE-byrån då du behöver hjälp i ärenden som berör rekrytering eller kompetensutveckling av personalen eller vid omställningssituationer.

Kontaktuppgifter

+358 295056001
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

+358 295056001

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Språk: engelska, svenska och finska
Implementerare: Arbets- och näringsbyrån
Avgiftsprinciper: inte definierat

Uppdaterad: