Utvecklingstjänster för företag: Analys NTM-centralen

I analystjänsten får du en helhetsbild av affärsverksamhetens nuläge och en tydlig utvecklingsplan.

Utvecklingstjänsterna för företag utgörs av NTM-centralens konsulterings- och utbildningstjänster, med hjälp av vilka man kan stödja tillväxten, förnyelsen, internationaliseringen och sysselsättningen inom små och medelstora företag (SMF-företag).

I analystjänsten får du en helhetsbild av affärsverksamhetens nuläge och en tydlig utvecklingsplan. Tjänsten är avsedd för SMF-företag som planmässigt vill utveckla sin verksamhet. För att förverkliga den utvecklingsplan som fås genom analysen får du en hänvisning till nödvändiga utvecklingsåtgärder – konsulteringstjänster, utbildning av nyckelpersoner eller andra tjänster.

Analysen görs i samarbete mellan kunden och en ansvarig expert. Företaget får en helhetsuppfattning om det nuvarande läget inom affärsverksamheten, om framtidsriktningen, om eventuella strategiska alternativ och om utvecklingsmöjligheterna. Slutresultatet är en konkret utvecklingsplan som företaget kan börja genomföra.

När företaget ansöker om analystjänsten lämnar det samtidigt bakgrundsuppgifter om sin verksamhet för granskning av en konsult samt gör ett IP-snabbtest.

När man ansöker gör man också IP-snabbtestet, som är en checklista över immateriella tillgångar (Intellectual Property, IP) och immateriella rättigheter (Intellectual Property Rights, IPR). Med hjälp av testet säkerställs att företagaren tar hänsyn till de immateriella rättigheter i sin affärsverksamhet som är viktiga för företagaren själv. Det tar några minuter att göra testet och testet resulterar i en lista över utvecklingsobjekt i IP-frågorna.

Analysen tar 1–2 dagar.

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, jonka toiminta on kannattavaa ja jolla on edellytykset ja halua suunnitelmallisesti kehittää toimintaansa.

ELY-keskus myöntää analyysin hakemuksen perusteella.

Ole yhteydessä ELY-keskuksen yhteyshenkilöön ennen hakuprosessin aloittamista. Kun näkemys kehittämistarpeesta on syntynyt, hae palvelua sähköisesti. Voit valita palveluntarjoajista yrityksesi tarpeisiin sopivan asiantuntijan itse tai yhdessä ELY-keskuksen yhteyshenkilön kanssa.

Saatuasi päätöksen palvelun myöntämisestä valittu palveluntarjoaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii tapaamisen yrityksessäsi.

Palveluntarjoaja laskuttaa yrityksen maksuosuuden yritykseltä palvelun toteuttamisen jälkeen.

Yleisneuvontaa Analyysi-palvelusta sekä siihen liittyvää sähköisen asioinnin neuvontaa tarjoaa Yritys-Suomi-puhelinpalvelu.

FöretagsFinland-telefontjänst

Företags Finlands telefontjänst hjälper nystartade och etablerade företag och leder till rätt tjänst.

Kontaktuppgifter

+358 295020500
Jonotus on maksullista.

+358 295020501

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Avvikande betjäningstider 

5.11.2021:
mån: 09:00-15:00
23.12.2021:
mån: 09:00-15:00

Språk: finska, svenska och engelska
Implementerare:
Konkurrensutsätts nationellt genom ramavtal
Avgiftsprinciper: avgiftsbelagt
Pris för kunden 260 € + moms/dag

Uppdaterad: