Karriärträning Arbets- och näringsbyrån

Karriärträning erbjuder handledning och stöd för arbetssökande vid TE-byrån i yrkesval samt utveckling av arbetslivsberedskapen.

Under karriärträningen får du information, rådgivning, handledning och stöd för att tydliggöra dina yrkesvals- och karriäralternativ, ansöka till utbildning och utveckla arbetslivsberedskapen. Under träningen gör du upp en genomförbar karriär- och sysselsättningsplan åt dig själv.

Karriärträningen är praktisk och pragmatisk Den sker i huvudsak i grupper och innehåller också personlig handledning. Till karriärträning hör ofta att bekanta sig med läroanstalter och arbete, samt eventuellt olika korta utbildningar för att få tillstånd eller kort som behövs i arbetslivet. Förutom personlig handledning får du information och stöd från andra som deltar i träningen.

Karriärträningen pågår i högst 40 dagar under 12 månader. Vid behov kan tjänsten till exempel kombineras med en arbetsträning som ordnas separat på en arbetsplats.

Karriärträning kan utnyttjas i bl.a. följande fall:

  • Om du saknar yrkesutbildning
  • Om du överväger branschbyte
  • Om du ska återvända till arbetslivet
  • Om du överväger företagsverksamhet

TE-tjänsternas karriärträning är avsedd för arbetssökande som anmält sig vid TE-byrån.

Frånvaroanmälan

Serviceanordnarens anmälan till arbets- och näringsbyrån eller servicecentret för arbetskraften om frånvaro, som kan leda till att servicen avbryts.

Kom överens om karriärträningen i din sysselsättningsplan. Kontrollera de kommande karriärträningarna på TE-tjänsternas webbplats och anmäl dig till träningen enligt din TE-byrås anvisningar.

TE-telefonservice för personkunder

Via vår telefonservice får du hjälp med ärenden som berör TE-tjänster, sysselsättning samt hur våra webbtjänster fungerar.

Kontaktuppgifter

+358 295025500
Jonotus on maksullista.

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715

+358 295025510

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715
Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

Puhelinpalvelu
mån-fre: 09:00-16:15

Språk: finska och svenska
Implementerare:
-
Avgiftsprinciper: avgiftsfri

Uppdaterad: