Rådgivning för företagsgrundare NTM-centralen

FöretagsFinland-telefontjänst ger råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag och offentliga företags- och arbetsgivartjänster.

FöretagsFinland-telefontjänst ger råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag och offentliga företags- och arbetsgivartjänster, bl.a tjänster som berör NTM-centralerna, Arbets- och näringsbyråerna, Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen, Business Finland, Finnvera samt vägleder i till dessa hörande elektroniska tjänster. Vid behov styr vi till andra offentliga företagstjänster.

Oss kan du till exempel fråga

  • Jag planerar att starta ett företag, vad allt bör jag veta: om företagsformer, beskattning, försäkringar, företagarens socialskydd, stiftelseurkunder, myndigheter/register som ska underrättas, näringsverksamhetstillstånd, firmanamn?
  • Var kan man få hjälp med utvärdering eller med att göra en affärsverksamhetsplan?
  • Jag ska anställa en arbetstagare. Vad bör jag ta i beaktande? Hur annonserar man om en ledig arbetsplats? Vilka skyldigheter har arbetsgivaren? Var kan jag få stöd för att anställa och utbilda arbetstagare?
  • Var kan jag få hjälp med att utveckla min företagsverksamhet?
  • Var kan jag få finansiering för företagsverksamheten: för investeringar, utveckling, lönekostnader?
  • Vilka är kriterierna för startbidrag, hur kan jag ansöka om det?
  • Vad är Mitt FöretagsFinland och hur fungerar det?

Kontakta oss via telefon (0295 020 501) eller med kontaktblankett.

FöretagsFinland-telefontjänst

Företags Finlands telefontjänst hjälper nystartade och etablerade företag och leder till rätt tjänst.

Kontaktuppgifter

+358 295020500
Jonotus on maksullista.

+358 295020501

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Avvikande betjäningstider 

5.11.2021:
mån: 09:00-15:00
23.12.2021:
mån: 09:00-15:00
26.10.2021:
mån: 11:00-16:15

Språk: finska, svenska och engelska
Implementerare: NTM-centralen
Avgiftsprinciper: avgiftsfri

Uppdaterad: