Utvecklingstjänster för företag: Ledning av ekonomi och produktivitet -utbildning NTM-centralen

Målet med utbildningen är att precisera deltagarens uppfattningen om företagets ekonomiska läge och ekonomins betydelse för planering och ledning.

Målet med utbildningen är att precisera deltagarens uppfattningen om företagets ekonomiska läge och ekonomins betydelse som verktyg för planering och ledning av affärsverksamheten. Under utbildningen går man igenom den ekonomiska informationens betydelse för affärsverksamheten, relationen mellan ekonomi och produktivitet (inkl. personalfrågor) samt företagsjuridik och företagsbeskattning.

Koulutukseen voivat osallistua ilman toimialarajoituksia muutostilanteessa olevat pk-yritykset.

Hae koulutukseen alkavien koulutusten tiedoista löytyvän hakulinkin kautta.

Palveluntuottaja laskuttaa yrityksen oman maksuosuuden yritykseltä.

Lisätietoa koulutuksesta saat ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelujen yhteyshenkilöiltä ja Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta.

FöretagsFinland-telefontjänst

Företags Finlands telefontjänst hjälper nystartade och etablerade företag och leder till rätt tjänst.

Kontaktuppgifter

+358 295020500
Jonotus on maksullista.

+358 295020501

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Avvikande betjäningstider 

5.11.2021:
mån: 09:00-15:00
23.12.2021:
mån: 09:00-15:00

Språk: finska och svenska
Implementerare:
Tjänsteleverantörer
Avgiftsprinciper: avgiftsbelagt
1590 e + moms / deltagare.

Uppdaterad: