Kostnadsersättning för deltagande i tjänster Arbets- och näringsbyrån

Arbets- och näringsbyrån ersätter rese- och underhållskostnader som kostnadsersättning då du deltar i en tjänst som främjar sysselsättningen.

Arbets- och näringsbyrån betalar efter prövning ut kostnadsersättning till arbetslösa personkunder som deltar i

  • arbetskraftsutbildning
  • arbetssökarträning och karriärträning
  • arbetsprövning och utbildningsprövning

Kostnadsersättningen är i regel 9 euro om dagen för högst fem kalenderdagar i veckan. Kostnadsersättningen är 18 euro om dagen om tjänsten ordnas utanför din pendlingsregion. Kostnadsersättningen är 18 euro också när servicen ordnas inom din pendlingsregion men utanför din hemkommun och du orsakas inkvarteringskostnader.

Kostnadsersättningen betalas endast för de dagar du deltar i tjänsten. Kostnadsersättningen betalas inte för semester- och frånvarodagar.

Arbets- och näringsbyrån kan efter övervägande betala ut kostnadsersättning om du inte är berättigad att få den från FPA eller arbetslöshetskassan eller med stöd av någon annan lag. Arbets- och näringsbyrån kan inte betala ut kostnadsersättning efter prövning om du kan få arbetslöshetsförmån genom att anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.

Om du får arbetslöshetsersättning beviljar FPA eller arbetslöshetskassan en kostnadsersättning i samband med utbetalningen av arbetslöshetsförmånen och du behöver inte söka den separat.

Om du inte har rätt till arbetslöshetsförmån ska du tillsammans med arbets- och näringsbyrån diskutera dina möjligheter att få en behovsprövad kostnadsersättning av arbets- och näringsbyrån. Ansök om den behovsprövade kostnadsersättningen som betalas av arbets- och näringslivsbyrån genom att fylla i blanketten för kostnadsersättning som ansöks hos arbets- och näringslivsbyrån (ANM 612) och returnera den till arbets- och näringslivsbyrån. Kostnadsersättningen ska ansökas inom en månad från att utbetalningsperioden upphör. Ersättningen betalas i efterhand.

TE-telefonservice för personkunder

Via vår telefonservice får du hjälp med ärenden som berör TE-tjänster, sysselsättning samt hur våra webbtjänster fungerar.

Kontaktuppgifter

+358 295025500
Jonotus on maksullista.

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715

+358 295025510

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715
Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

Puhelinpalvelu
mån-fre: 09:00-16:15

Språk: finska och svenska
Implementerare: Arbets- och näringsbyrån
Avgiftsprinciper: avgiftsfri

Uppdaterad: