Frivilliga studier för invandrare Arbets- och näringsbyrån

Frivilliga studier är ett alternativ till TE-byråns integrationsutbildningar. Studierna kan också försnabba din integration.

Frivilliga studier är till nytta om TE-byrån inte kan erbjuda dig en studieplats till integrationsutbildningen eller om det finns annan utbildning som bättre lämpar sig för dina behov. Ibland kan frivilliga studier till och med försnabba din sysselsättning och integration.

Du kan antingen söka själv eller låta TE-byrån erbjuda dig en studieplats för frivilliga studier. Du observerar väl att om TE-byrån erbjuder dig en studieplats måste du inleda och avlägga utbildningen för att få arbetslöshetsförmån.

Frivilliga studier kan vara

 • att fullborda grundskolan
 • utbildning som tränar eller förbered för gymnasium
 • utbildning som tränar eller förbereder för yrke
 • behörighetsutbildningar (exempelvis läkare)
 • språkstudier i finska eller svenska
 • vid sidan om studier kan utbildningen innehålla arbetspraktik eller frivilligverksamhet
 • personer utan läs- och skrivkunskap har möjlighet att avlägga en kortvarig introduktionsutbildning i det finska samhället på sitt eget språk.

Utbildningen ska huvudsakligen ske på finska eller svenska. Språkstudierna ska omfatta minst 20 timmar i veckan.

TE-byrån beslutar om du kan få arbetslöshetsförmån under dina studier. Stödtiden bestäms enligt dina studiers längd, men du kan få arbetslöshetsförmån i högst 24 månader för en utbildning. I fullbordandet av grundskola kan stödtiden dock vara upp till 48 månader.

Stöd för studierna förutsätter att

 • TE-byrån har konstaterat att du behöver utbildningen
 • TE-byrån har bedömt att studierna stöder din integration och sysselsättning
 • du har tillsammans med TE-byrån kommit överens om studierna i din sysselsättningsplan före du inleder studierna
 • du vid behov lämnar in en utredning på dina studiers framskridande till TE-byrån

Meddela TE-byrån omgående om du söker och blir antagen till någon frivillig kurs ( minst 20 timmar/vecka). Kursavgiften måste du stå för själv. Om du avbryter studierna kan utbetalningen av arbetslöshetsförmånen upphöra.

Gör såhär om du planerar studier eller redan har sökt till utbildningar:

 • Kontakta TE-byrån omgående.
 • Ibland kan TE-byrån skicka dig blanketter angående inledande av studier och stöd för dem. Följ anvisningarna och lämna in blanketterna vid TE-byrån minst 2 veckor före du inleder studierna.
 • Om beslutet är beviljande görs en ny integrationsplan upp för dig. I den kommer man överens om studierna och förpliktelserna angående studierna.
 • Om beslutet är nekande delger TE-byrån dig detta per brev.

TE-telefonservice för personkunder

Via vår telefonservice får du hjälp med ärenden som berör TE-tjänster, sysselsättning samt hur våra webbtjänster fungerar.

Kontaktuppgifter

+358 295025500
Jonotus on maksullista.

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715

+358 295025510

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715
Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

Puhelinpalvelu
mån-fre: 09:00-16:15

Språk: finska, engelska och svenska
Implementerare: Arbets- och näringsbyrån
Avgiftsprinciper: avgiftsfri

Uppdaterad: