Integrationsutbildning Arbets- och näringsbyrån

Inom integrationsutbildning ges undervisning i språk och dessutom får du information om det finländska samhället och arbetslivet.

TE-byrån styr dig till integrationsutbildning om du är minst 17 år och arbetslös arbetssökande och om utbildningen motsvarar dina studiefärdigheter och stöder dina mål vad gäller integration och sysselsättning.

TE-byrån kan styra dig till ett nivåtest som mäter dina språkkunskaper före integrationsutbildningen. Om du ännu inte skulle kunna finska eller svenska bedöms det med ett språktest vilken integrationsutbildning som skulle passa dig bäst.

Syftet med integrationsutbildningen är att ge dig tillräckliga färdigheter i

  • språk
  • samhälle
  • kultur och
  • livskompetens

Sedan kan du självständigt sköta vardagliga ärenden (till exempel butiksbesök eller myndighetsärenden) eller inträda i arbetslivet, inleda utbildning som ger arbetslivsfärdigheter eller inleda yrkesutbildning.

Inom integrationsutbildningen får du undervisning i finska eller svenska och den kan omfatta identifiering av de färdigheter som du redan har eller erkännande av din examen. Gällande språk är målet att dina kunskaper i finska eller svenska ska vara på nivån B1.1 efter att du slutfört integrationsutbildningen.

Du får insikt i arbetslivet genom arbetslivsperioder och du kan också avlägga olika tillstånd och pass som behövs i arbetslivet, såsom arbetssäkerhetskort eller hygienpass.

Målet med TE-byråns läs- och skrivfärdighetsutbildning är att du lär dig grunderna i att läsa och skriva finska eller svenska, för att senare kunna fortsätta studera inom övrig integrationsutbildning.

Den primära målgruppen för integrationsutbildning är de invandrare som bott i Finland mindre än tre år och är arbetslösa arbetssökande eller kommer att bli arbetslösa.

Integrationsutbildningen hittar du i tjänsten Aktuell arbetskraftsutbildning. Kontakta din egen TE-byrå om du funderar på om du kunde få integrationsutbildning.

Språk: finska, svenska och engelska
Implementerare: Arbets- och näringsbyrån
Avgiftsprinciper: avgiftsfri

Uppdaterad: