Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån Arbets- och näringsbyrån

Om du är kund hos arbets- och näringsbyrån kan du få arbetslöshetsförmån för heltidsstudier om de anser att ditt kunnande behöver utvecklas.

Som kund hos arbets- och näringsbyrån kan det vara möjligt för dig att få arbetslöshetsförmån för frivilliga heltidsstudier. Frivilliga studier innebär en utbildning som produceras av en läroanstalt som även gör studerandeurvalet. Arbets- och näringsbyrån skaffar inte utbildningen och väljer inte studerande liksom i arbetskraftsutbildning.

Arbetslöshetskassan eller FPA betalar ut arbetslöshetsförmån under studietiden enligt utlåtande från arbets- och näringsbyrån. Om du planerar frivilliga studier bedömer arbets- och näringsbyrån ditt behov av utbildning och de planerade studiernas sysselsättningseffekt. Dina studier kan stödas med arbetslöshetsförmån endast om du uppskattas ha ett behov av utbildning och om de planerade studierna uppskattas innebära att dina sysselsättningsmöjligheter märkbart förbättras och att studierna är det bästa sättet att främja din sysselsättning. Dessutom måste kriterierna för studierna uppfyllas.

Stödbelopp och utbetalning

Om det beviljats stöd för dina studier får du arbetslöshetsersättning eller arbetsmarknadsstöd under studietiden.

Du är en studerande som erhåller stöd och du ska bland annat anmäla hur dina studier framskrider. Om arbets- och näringsbyrån eller förmånsutbetalaren inte får de uppgifter de behöver kan rätten till arbetsmarknadsförmån upphöra och den utbetalda förmånen kan återkrävas. Avbrottet i stödet förutsätter ett giltigt skäl (t.ex. arbete, sjukdom, familjeledighet).

Meddela arbets- och näringsbyrån omedelbart om ett tillfälligt tidsbundet avbrott i studierna (t.ex. långvarig sjukledighet, familjeledighet eller på grund av långvarigt arbete) eftersom stödtiden löper fram tills att avbrottet anmäls. Arbets- och näringsbyrån överväger om orsaken du anmäler är giltig. Läroanstalternas semesterperioder anses inte vara giltiga orsaker. Kom även ihåg att meddela arbets- och näringsbyrån om att studierna fortsätter efter det tillfälliga avbrottet.

För att få arbetslöshetförmån för studierna ska du vara kund hos arbets- och näringsbyrån och minst 25 år gammal. Dessutom måste du ha ett utbildningsbehov som konstaterats av arbets- och näringsbyrån och studierna ska enligt byråns bedömning vara det bästa sättet att främja din sysselsättning. Du ska komma överens om studierna med arbets- och näringsbyrån på förhand i sysselsättningsplanen innan du inleder studierna. Du kan få arbetslöshetsförmån för studier som redan börjat bara om det gått minst ett år sedan du avbröt studierna eller om dy inlett studierana under ett anställningsförhållande eller en periodisering av den ekonomiska förmånen som arbetsgivaren betalar, eller om du inlett studierna som arbetskraftsutbildning.

Studierna som stöds ska vara heltidsstudier. Heltidsstudier är bl.a. examensinriktade högskolestudier och andra studier vars omfattning är minst 5 studiepoäng eller 4,5 kompetenspoäng per studiemånad eller 25 timmar i veckan. Studierna ska vara på heltid och dessutom leda till en yrkesinriktad grundexamen, en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen, en lägre eller högre högskoleexamen eller delar av dessa examina. Studierna kan också vara tilläggsutbildning eller kompletterande utbildning enligt lagen om yrkesutbildning eller lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning eller undervisning vid ett öppet universitet eller en öppen yrkeshögskola. En studiehelhet kan stödas i högst 24 månader med undantag av avläggandet av grundläggande utbildning, som kan stödas i högst 48 månader.

Om du är kund hos arbets- och näringsbyrån och planerar studier ska du kontakta din enhet i god tid genom att lämna en kontaktbegäran på Mina e-tjänster. Det kan behövas en kontakt för att arbets- och näringsbyrån kan bedöma ditt behov av utbildning och för att ni ska kunna diskutera hurdana utbildningar som bäst stöder din sysselsättning. Dina studier kan stödas med arbetslöshetsförmån endast om du uppskattas ha ett behov av utbildning och om de planerade studierna uppskattas innebära att dina sysselsättningsmöjligheter märkbart förbättras och att studierna är det bästa sättet att främja din sysselsättning.

När du får en studieplats ska du be läroanstalten fylla i blanketten om utbildningsanordnarens utredning till arbets- och näringsbyrån om studier som planeras ske med arbetslöshetsförmån. Fyll själv i blanketten med motiveringar för utbildningsbehovet och lämna in de ifyllda blanketterna hos arbets- och näringsbyrån. Arbets- och näringsbyrån avgör stödet för dina studier efter att de fått blanketten. Observera att beslutet om stödet för studierna i regel ska erhållas innan studierna beviljas och att stöd inte beviljas för studier som redan inletts. Att söka studieplats påverkar dock inte ditt arbetslöshetsskydd. Om arbetslöshetsförmån inte godkänns för de studier du planerar ska du kontrollera med arbets- och näringsbyrån ifall du kan avlägga studierna som bisyssla. Studier som bisyssla påverkar inte din arbetslöshetsförmån om du är redo att heltidsarbeta under studierna.

TE-telefonservice för personkunder

Via vår telefonservice får du hjälp med ärenden som berör TE-tjänster, sysselsättning samt hur våra webbtjänster fungerar.

Kontaktuppgifter

+358 295025500
Jonotus on maksullista.

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715

+358 295025510

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715
Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

Puhelinpalvelu
mån-fre: 09:00-16:15

Utbildningsrådgivningens telefontjänst

Via landsomfattande telefonservicen får du hjälp med ärenden som berör TE-tjänster, sysselsättning, hur man söker till en utbildning osv.

Kontaktuppgifter

+358 295020702
Jonotus on maksullista.

+358 295025510

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Språk: finska och svenska
Implementerare: Arbets- och näringsbyrån
Avgiftsprinciper: avgiftsfri

Uppdaterad: