Rådgivning och handledning i arbetssökningen Arbets- och näringsbyrån

TE-byrån ger råd och handleder i arbetssökningen

TE-byråns rådgivnings- och handledningstjänster för arbetssökning hjälper arbetssökande att söka fram och hitta arbete och tjänster som motsvarar deras kunnande. Den nationella telefontjänsten och chatten hjälper också andra än TE-byråns kunder i arbetssökning.

Du diskuterar personligt med en expert endast då du har behov av att hitta tjänster och behöver hjälp med din arbetssökning. Experten avgör behovet utifrån de uppgifter som du har angett då du anmält dig som arbetssökande och möjligtvis redan tidigare i ditt klientskap. Om du till exempel permitteras tills vidare eller du sägs upp kan du behöva personlig hjälp mer än under en permittering på tre månader.

När experten har avgjort att det finns skäl för att diskutera personligt med dig om dina arbetssökningsönskemål, ditt kunnande och de tjänster du behöver, kontaktas du. Tjänsten väljs enligt dina behov och vad som bäst hjälper med din sysselsättning.

När du anmäler dig som arbetssökande anger du din arbetserfarenhet och ditt kunnande. Utgående från dessa uppgifter skickar TE-byrån arbetserbjudanden till dig. TE-byrån meddelar i e-tjänsten också om andra arbetsplatser som lämpar sig för dig.

När du är arbetslös och din arbetslöshet fortsätter en längre tid intervjuar TE-byrån dig med tre månaders mellanrum.

När du behöver allmän rådgivning i arbetssökning, TE-byråns tjänster, ditt klientskap vid TE-byrån eller användningen av e-tjänsten kan du ringa det nationella servicenumret eller fråga råd i chatten.

När du är finländsk medborgare:

  • Svara på de ställda frågorna i e-tjänsten inom två dagar från att du anmält dig som arbetssökande för att kartlägga ditt tjänstebehov. Dina svar och din uppfattning om din situation hjälper dig med att göra upp en sysselsättningsplan. Din arbetssökning upphör om du inte svarar på frågorna inom den utsatta tiden.
  • Godkänn TE-byråns förslag som din sysselsättningsplan eller gör själv upp ett alternativt förslag inom sju vardagar från att du svarat på de kartläggande frågorna.

Din arbetssöknings mål, tjänsterna du behöver och uppgifterna som överenskommits att du sköter inom utsatt tid antecknas i sysselsättningsplanen.

Din arbetssökning upphör om du inte godkänner TE-byråns förslag eller gör upp en egen plan för TE-byråns godkännande.

När du inte är finländsk medborgare:

  • Boka en tid vid TE-byråns serviceställe för att diskutera dina tjänstebehov och din plan personligt med en expert.

TE-telefonservice för personkunder

Via vår telefonservice får du hjälp med ärenden som berör TE-tjänster, sysselsättning samt hur våra webbtjänster fungerar.

Kontaktuppgifter

+358 295025500
Jonotus on maksullista.

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715

+358 295025510

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715
Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

Puhelinpalvelu
mån-fre: 09:00-16:15

Språk: finska och svenska
Implementerare: Arbets- och näringsbyrån
Avgiftsprinciper: avgiftsfri

Uppdaterad: