Inledande kartläggning för invandrare Arbets- och näringsbyrån

Målet med den inledande kartläggningen för invandrare är att utreda vilken tjänst som bäst främjar din integration och sysselsättning.

TE-byrån gör upp en inledande kartläggning för dig efter att du har anmält dig som arbetssökande.

Den inledande kartläggningen är en intervju där din studie- och arbetshistoria, dina språkkunskaper samt andra faktorer som påverkar din integration och sysselsättning utreds.  Vid behov kan preciserande åtgärder tilläggas i den, såsom t.ex. att testa språkkunskaper eller läs- och skrivkunskaper. Målet med den inledande kartläggningen är att utreda vilken tjänst som bäst främjar din integration och sysselsättning samt behovet av en integrationsplan. Den inledande kartläggningen görs inom två månader från att du har anmält dig som arbetssökande eller från att du har begärt om att en inledande kartläggning görs.

Uppgörandet av TE-byråns inledande kartläggningen förutsätter att du har anmält dig som arbetssökande vid TE-byrån. Om du har bott i Finland över tre år kan du be TE-byrån att utreda om en inledande kartläggning kan göras upp för dig.

  1. Anmäl dig som arbetssökande.
  2. När du har anmält dig som arbetssökande kontaktas du antingen per telefon, textmeddelande, e-post eller brev.
  3. Den inledande kartläggningen görs antingen vid TE-byrån, i telefon eller genom distansförbindelse. Observera att om du inte deltar i en överenskommen inledande kartläggning kan din arbetslöshetsförmån påverkas.

TE-telefonservice för personkunder

Via vår telefonservice får du hjälp med ärenden som berör TE-tjänster, sysselsättning samt hur våra webbtjänster fungerar.

Kontaktuppgifter

+358 295025500
Jonotus on maksullista.

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715

+358 295025510

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715
Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

Puhelinpalvelu
mån-fre: 09:00-16:15

Språk: finska, svenska och engelska
Implementerare: Arbets- och näringsbyrån
Avgiftsprinciper: avgiftsfri

Uppdaterad: