Jobbsökarträning Arbets- och näringsbyrån

Jobbsökningsfärdigheter kan studeras i TE-byråernas jobbsökarträningar eller de nationella jobbsökargrupperna på webben.

Att söka jobb är en färdighet som kan studeras. Då du utvecklar dina jobbsökningsfärdigheter lär du dig

  • att bedöma ditt eget kunnande och forma det till en arbetsansökan och CV
  • hur företag rekryterar personal och
  • använda de jobbsökningskanaler som passar dig bäst.

När du har studerat jobbsökningsfärdigheter kan du söka information om arbetsmarknaden, företag och arbetsplatser bättre. Att utveckla jobbsökningsfärdigheter är

  • självständig informationsinsamling och guidning till informationens källa
  • diskussion om det egna kunnandet med handledaren och andra deltagare och
  • att utarbeta en arbetsansökan och meritförteckning under handledning.

Jobbsökningsfärdigheter kan studeras i TE-byråernas jobbsökarträningar eller jobbsökargruppen på webben.

Jobbsökarträningen är avgiftsfri och pågår i 1–10 dagar. Träningarna ordnas både på webben och som närstudier antingen vid TE-byråernas verksamhetsställen eller en privat serviceproducents utrymmen. Jobbsökarträningen är en tjänst som främjar sysselsättning, så du får samma arbetslöshetsförmån under studietiden som du skulle få som arbetslös arbetssökande. Sköt om att din jobbsökning är i kraft.

En arbetslös arbetssökande vid TE-byrån kan vara förpliktad att delta i jobbsökarträningen.

Frånvaroanmälan

Serviceanordnarens anmälan till arbets- och näringsbyrån eller servicecentret för arbetskraften om frånvaro, som kan leda till att servicen avbryts.

Jobbsökarträning: Kontrollera de kommande jobbsökarträningarna och anmäl dig till träningen enligt din TE-byrås anvisningar. Du kommer överens om studerandet i din sysselsättningsplan.

Språk: finska och svenska
Implementerare:
-
Avgiftsprinciper: avgiftsfri

Uppdaterad: