Business Finlands finansiering Business Finland Oy

Business Finland erbjuder finansiering för forskning, produktutveckling och olika former av affärsutveckling företrädesvis i små och medelstora företa

Vi erbjuder finansiering när ditt företag vill växa på den internationella marknaden och siktar på affärsutveckling genom innovation. På så sätt sprider vi riskerna som anknyter till affärsetablering och tillväxt.

Våra utvalda kunder är företag som är inriktade på att växa internationellt. De förlitar sig på ett fantastiskt team, gediget kunnande och entusiasm för internationell tillväxt, riskaptit samt tillräckliga egna medel och resurser.

Asiakkaitamme ovat yritykset, joilla on kilpailuedun tuova liikeidea sekä kykyä ja halua kasvaa. Rahoituksemme pääkohderyhmää ovat kansainväliseen kasvuun tähtäävät pk-yritykset. Pääsääntöisesti yritysten pitää pystyä panostamaan kehitysprojektiin myös omaa rahaa, joten omarahoitusosuuden on oltava olla kunnossa.

Palvelu on maksuton.

Ennen kuin täytät sähköisen hakemuksen, ole yhteydessä Business Finlandin tunnustelupalveluun tai asiantuntijoihin.

Språk: finska, engelska och svenska
Implementerare: Business Finland Oy
Avgiftsprinciper: avgiftsfri

Uppdaterad: