Inkomstrelaterad dagpenning Arbetslöshetskassornas Samorganisation

Den inkomstrelaterade dagpenningen är en arbetslöshetsförmån som betalas till medlemmarna i en arbetslöshetskassa.

Den inkomstrelaterade dagpenningen är en arbetslöshetsförmån som betalas till medlemmarna i en arbetslöshetskassa.

Du kan beräkna en riktgivande uppskattning av den kommande inkomstrelaterade dagpenningen med hjälp av dagpenningskalkylatorn på www.tyj.fi.

Ansök om dagpenningen hos din egen arbetslöshetskassa.

Työttömyyskassa Aarian eAsiointi

eAsioinnissa voit hakea työttömyyskassan maksamia etuuksia, toimittaa liitteitä sekä tarkistaa ja ylläpitää omia tietojasi.

Gå till den elektroniska kundtjänsten

Transportbranschens Arbetslöshetskassas nättjänst Netta

Du kan ansöka om dagpenning, alterneringsersättning eller rörlighetsunderstöd via Netta-nättjänst.

Gå till den elektroniska kundtjänsten

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan om

  • du är helt eller delvis arbetslös
  • du söker heltidsanställning och har anmält dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån
  • du är medlem i en arbetslöshetskassa
  • du har uppfyllt arbetsvillkoret under tiden som medlem i kassan
  • du är i åldern 18–64 år (vid permitteringar 18–67 år).

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du anmäla dig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån omedelbart när du blir arbetslös. Du kan inte anmäla dig retroaktivt. Arbets- och näringsbyrån ger ett bindande utlåtande till arbetslöshetskassan som visar att de lagstadgade arbetskraftspolitiska förutsättningarna för betalning av inkomstrelaterad dagpenning uppfylls för din del. En sådan förutsättning är t.ex. att du står till arbetsmarknadens förfogande. Arbetslöshetskassan kan endast betala inkomstrelaterad dagpenning om inga hinder finns i utlåtandet från arbets- och näringsbyrån. Om du t.ex. studerar på heltid eller bedriver företagsverksamhet på heltid har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Närmare information om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna och anmälan som arbetssökande finns hos arbets- och näringsbyrån. Efter anmälan är det viktigt att följa anvisningarna och datum från arbets- och näringsbyrån för att hålla arbetssökningen i kraft.

För en löntagare uppfylls arbetsvillkoret efter 26 kalenderveckor. Den kortaste tiden för att arbetsvillkoret ska uppfyllas är alltså cirka sex månader. Alla veckor med minst 18 timmars arbete för vilket kollektivavtalsenlig lön utgår räknas in i arbetsvillkoret. Om branschen saknar kollektivavtal ska lönen för heltidsarbete vara minst 1 252 euro i månaden under år 2021. Arbetet behöver inte vara oavbrutet utan arbetsvillkoret ska uppfyllas under granskningsperioden. Granskningsperiodens längd är 28 månader och den räknas bakåt från den tidpunkt då arbetstagaren anmälde sig som arbetslös arbetssökande. Inkomstrelaterad dagpenning kan endast betalas om arbetsvillkoret uppfylls under den tid arbetstagaren har varit medlem i kassan. Medlemstiden måste alltså uppgå till minst 26 veckor.

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du anmäla dig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån omedelbart när du blir arbetslös. Du kan inte anmäla dig retroaktivt.

Inkomstrelaterad dagpenning söks i efterhand för perioder på fyra veckor eller en månad. Du kan även skicka den första ansökan till din egen arbetslöshetskassa för en kortare period om du följer kassans anvisningar.

Fyll i ansökan från och med första arbetslöshetsdagen. Kassan beaktar de fem självriskdagarna och eventuella andra dagar utan ersättning.

I de flesta fall ska följande bilagor bifogas ansökan om inkomstrelaterad dagpenning:

  • Kopia på uppsägningsmeddelandet eller permitteringsmeddelandet.
  • Kopia på anställningsavtalet.

Beroende på den personliga situationen ska även följande bifogas:

  • Löneintyg om tillräcklig information inte antecknats i inkomstregistret för att räkna ut din dagpenning.
  • Beslut om beviljande av social förmån, om du t.ex. får pension, sjuk-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller hemvårdsstöd.
  • Arbetslöshetskassan får information om förskottsinnehållning direkt från skattemyndigheten. Ett eventuellt graderat skattekort eller ändringsskattekort ska emellertid bifogas den ursprungliga ansökan.

När den första ansökningen har behandlats skickar arbetslöshetskassan ett beslut om grunderna för betalningen av förmånen, en betalningsanmälan och en blankett för fortsatt ansökan för inkomstrelaterad dagpenning.

KOKO-kassan puhelinpalvelu

KOKOn puhelinpalvelu palvelee ma–to klo 10–14 ja pe klo 10–13.

Kontaktuppgifter

+358 947637600

Yrittäjän Työttömyyskassan puhelinneuvonta

Yrittäjän Työttömyyskassan henkilökohtaista puhelinneuvontaa

Kontaktuppgifter

+358 96224830

Betjäningstider

mån: 09:00-12:00
tis: 09:00-12:00, 13:00-15:00
ons-tors: 09:00-12:00

Palvelualojen työttömyyskassan puhelinpalvelu

Palvelualojen työttömyyskassa palvelee arkisin klo 10 - 14.

Kontaktuppgifter

+358 20690211

Betjäningstider

mån-fre: 10:00-14:00

Asiakaspalvelu - Yleinen työttömyyskassa YTK

Sinun oppaasi työelämän käänteissä. Puhelinneuvontamme on avoinna ma-to klo 10-14.

Kontaktuppgifter

+358 27607620
Jonotuksesta ja puhelusta menee normaali puhelinmaksu.

Betjäningstider

mån-tors: 10:00-14:00

Työttömyyskassa Aarian puhelinpalvelu

Työttömyyskassa Aaria palvelee puhelimitse maanantaisin kello 9- 12, tiistaisin kello 12-14 sekä keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9−12.

Kontaktuppgifter

+358 207655900
8,4 snt/min + pvm/mpm. Jonotus on maksutonta.

Betjäningstider

mån: 09:00-12:00
tis: 12:00-14:00
ons-tors: 09:00-12:00

Transportbranschens arbetslöshetskassas telefonjour

Transportbranschens Arbetslöshetskassas telefonjour är öppen från måndag till fredag kl. 9 - 12 och på tisdag också mellan 13 - 15.

Kontaktuppgifter

+358 9613111

+358 9613119

Betjäningstider

Puhelinpalvelu on avoinna
mån: 09:00-12:00
tis: 09:00-12:00, 13:00-15:00
ons-fre: 09:00-12:00

Avvikande betjäningstider 

självständighetsdagen
6.12.2021:
Stängd
annandag jul
26.12.2021:
Stängd
midsommardagen
25.6.2022:
Stängd
alla helgons dag
6.11.2021:
Stängd
pingst
5.6.2022:
Stängd
kristi himmelsfärdsdag
26.5.2022:
Stängd
julafton
24.12.2021:
Stängd
trettondagen
6.1.2022:
Stängd
valborg
1.5.2022:
Stängd
nyårsafton
31.12.2021:
Stängd
juldagen
25.12.2021:
Stängd
annandag påsk
18.4.2022:
Stängd
påskdagen
17.4.2022:
Stängd
långfredagen
15.4.2022:
Stängd
skärtorsdag
14.4.2022:
Stängd
midsommarafton
24.6.2022:
Stängd
nyårsdagen
1.1.2022:
Stängd

Språk: finska och svenska
Implementerare: Lakimiesten työttömyyskassa Arbetslöshetskassan Aaria Arbetslöshetskassan för högt utbildade KOKO Teollisuuden työttömyyskassa Työttömyyskassa Statia Palvelualojen Työttömyyskassa Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa - JYTK Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Transportbranschens Arbetslöshetskassa Allmänna arbetslöshetskassan YTK Työttömyyskassa Finka Lääkärien Työttömyyskassa Opettajien Työttömyyskassa Työttömyyskassa Pro Företagarnas Arbetslöshetskassa
Avgiftsprinciper: inte definierat

Uppdaterad: