Att ta ut alterneringsledighet Arbets- och näringsbyrån

Att ta ut alterneringsledighet som arbetstagare ökar på fritiden och ger alterneringsvikarien en arbetsmöjlighet.

Alterneringsledighet är ett arrangemang som överenskommits med arbetsgivaren på en längre ledighet där du för en bestämd tid blir ledig från uppgifterna som hör till ditt tjänsteförhållande. Din arbetsgivare förbinder sig för att anställa en arbetslös arbetssökande som anmält sig vid TE-byrån för den tid som du är ledig.

Alterneringsledigheten varar i minst 100 kalenderdagar och högst 180 kalenderdagar.

Alterneringsledighet erbjuder för

  • den som tar ut alterneringsledighet möjlighet till en längre ledighet som han eller hon kan använda på önskat sätt, t.ex. studier, skötsel av barn eller andra anhöriga eller vila och hobbyer,
  • en arbetslös (vikarie) möjligheten att upprätthålla och utveckla sina arbetsfärdigheter samt förbättra sina möjligheter att sysselsättas på arbetsmarknaden med hjälp av det tidsbundna tjänsteförhållandet
  • arbetsgivaren en rekryteringskanal samt möjligheten att få flexibilitet och nytt kunnande till sin arbetsgemenskap.

Den som tar ut alterneringsledighet måste vara i ett anställningsförhållande, tjänsteförhållande eller annat motsvarande. Vikarien måste vara anställd på heltid eller ha en arbetstid som är över 75 % av arbetstiden för en heltidsarbetare inom branschen. Företagare på heltid kan inte ta ut alterneringsledighet.

Man kan inte direkt pensioneras från en alterneringsledighet. Den övre åldersgränsen för den som tar ut alterneringsledighet är den nedre åldersgränsen för hans eller hennes ålderspension, minskad med tre år. Den övre åldersgränsen tillämpas inte på personer som är födda före 1957.

Den som påbörjar alterneringsledighet måste ha minst 20 års arbetshistoria. Av denna tid kan högst en fjärdedel vara tid som kan jämställas med arbete, alltså tid som moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, specialvårdspenning betalats för. Också vårdledighet samt bevärings- och civiltjänst är tid som kan jämställas med arbete.

Att ta ut en ny alterneringsledighet förutsätter att man har intjänat 5 år ny arbetshistoria från att den senaste alterneringsledigheten upphört.

I alterneringsavtalet ska arbetsgivaren samtidigt förbinda sig för att anställa en arbetslös arbetssökande som anmält sig vid TE-byrån. Som vikarie kan anställas en person som varit arbetslös arbetssökande i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregått alterneringsledigheten. Personen kan också vara en person som inte fyllt 30 år och som avlagt en examen inom det senaste år samt en person som är under 25 år eller över 55 år då alterneringsvikariatet börjar. Vikarien måste vara arbetslös arbetssökande vid TE-byrån direkt före alterneringsledigheten inleds.

Red ut med utbetalaren av din arbetslöshetsförmån om din arbetshistoria räcker till för att ta ut alterneringsledighet i god tid före alterneringsavtalet uppgörs. Kontakta också TE-byrån för att utreda förutsättningarna för alterneringsledigheten.

Kom överens om ledigheten skriftligt med din arbetsgivare (Alterneringsavtal). Gör upp avtalet i tre kopior med bådas underskrift och lämna in en kopia vid TE-byrån i god tid före du tar ut alterneringsledigheten.

Skicka också in din vikaries arbetsavtal, förordnande eller annan pålitlig utredning på vikariens anställning för din alterneringsledighets tid till TE-byrån före du inleder din alterneringsledighet eller omgående efter att din alterneringsledighet inletts.

TE-telefonservice för personkunder

Via vår telefonservice får du hjälp med ärenden som berör TE-tjänster, sysselsättning samt hur våra webbtjänster fungerar.

Kontaktuppgifter

+358 295025500
Jonotus on maksullista.

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715

+358 295025510

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715
Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

Puhelinpalvelu
mån-fre: 09:00-16:15

Språk: finska och svenska
Implementerare: Arbets- och näringsbyrån
Avgiftsprinciper: avgiftsfri

Uppdaterad: