Arbetssökningens informationstjänst Arbets- och näringsbyrån

Tjänst

Arbetssökningens informationstjänst sammanställer info om arbete och att söka jobb.

Arbetssökningen börjar med att skaffa information. När du vet hur arbetsmarknaden fungerar kan du lättare göra rätt val i din arbetssökning. Arbetssökningens informationstjänst består av material som du kan använda för att hitta information om jobb, arbetssökning, yrken, yrkesbranscher och deras framtidsvyer.

  • I söktjänsten Lediga jobb läser du i realtid annonser där arbetsgivare och företag rekryterar arbetstagare eller söker en företagarpartner eller en fortsättare för sitt företag. Med hjälp av vakten kan du beställa meddelanden till din e-postadress om de arbetsplatser du väljer.
  • På sidan Tips för jobbsökning finns anvisningar om jobbsökningen, bl.a. om hur du skriver en jobbansökan och en CV och hur du förbereder dig inför arbetsintervjun.
  • Yrkesbarometern visar arbets- och näringsbyråernas åsikter om de centrala yrkesgruppernas utvecklingsvyer inom den närmsta framtiden. Den kan hjälpa dig rikta in din jobbsökning till områden där dina kunskaper efterfrågas.
  • Webbtjänsten Yrkesinfo beskriver sysselsättningsläget nu och i framtiden. Där finns beskrivningar på över 50 yrkesbranscher, hundratals yrken samt intervjuer med olika yrkesarbetare och deras berättelser om sina karriärer. Arbetslivsartiklarna skrivna av experter är kompakta inblickar i arbetslivets aktuella fenomen och utvecklingsriktningar.

Gör så här

Sök information självständigt på nätet. Det kostar inget att använda informationstjänsten och du behöver inte registrera dig som arbetssökande eller skaffa något användarnamn.

  • Söktjänsten Lediga jobb finns på finska och svenska. I tjänsten kan du även söka engelskspråkiga annonser.
  • Tipsen för jobbsökningen är skrivna på finska, svenska och engelska.
  • Yrkesbarometern beskriver yrkenas utvecklingsvyer på finska och svenska. En del av informationen finns också på engelska.
  • Webbtjänsten Yrkesinfo finns på finska och svenska.

Hur förverkligas tjänsten

Services språk

Finska, svenska och engelska

Avgiftsprinciper för tjänsten

Avgiftsfri

Förverkligar tjänsten

Arbets- och näringsbyrån

Länkar