Att anmäla sig som arbetssökande Arbets- och näringsbyrån

Genom att anmäla dig som arbetssökande påbörjas arbetssökningen och klientskapet vid TE-byrån.

Största delen av TE-byråns tjänster ordnas för personer som har anmält sig som arbetssökande vid TE-byrån. TE-byråns experter ger råd med och handleder i arbetssökningen och val av rätt tjänster då klientskapet börjar.

Dessutom betalar Fpa och arbetslöshetskassorna arbetslöshetsförmån endast för personer som har anmält sig som arbetssökande. TE-byrån utfärdar ett utlåtande om detta för utbetalaren.

Man anmäler sig som kund, alltså påbörjar arbetssökningen i första hand i TE-byråns e-tjänst. Anmäl dig senast på den första arbetslöshets- eller permitteringsdagen. Arbetssökningen kan även påbörjas fastän du skulle ha ett jobb.

När din arbetssökning upphör eller du meddelar TE-byrån om ändringar, gör det också i e-tjänsten.

På webben kan man endast anmäla sig som arbetssökande genom stark identifiering. Påbörja din arbetssökning genom att ringa servicenummern eller besöka TE-byrån om du inte har bankkoder, mobilcertifikat eller personkort med chip.

Anmälningsförfarandet som arbetssökande ändras enligt din nationalitet.

  • Påbörja din arbetssökning i första hand i e-tjänsten om du är finsk medborgare. Du kan också anmäla dig som arbetssökande per telefon om din identitet kan fastställas bl.a. utifrån dina kunduppgifter.
  • Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land eller familjemedlem till en sådan medborgare och för första gången anmäler dig som arbetssökande och du har en finsk personbeteckning som registrerats i magistraten, ska du i första hand anmäla dig i e-tjänsten. TE-byrån kontaktar dig för en intervju. För en inledande kartläggning och integrationsplan som utarbetas enligt integrationslagen vid TE-byrån ska man personligt vid TE-byrån framvisa ett intyg på att vistelsen som EU-medborgare har registrerats eller ett uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar. Du kan också anmäla dig som arbetssökande per telefon om din uppehållsanteckning är uppdaterad och din identitet kan fastställas bl.a. utifrån dina kunduppgifter.
  • Anmäl dig personligt som arbetssökande vid TE-byrån om du är en s.k. tredjelandsmedborgare. Fyll i ansökan Jobbsökningsblanketten för arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Du registreras som arbetssökande om du har beviljats uppehållstillstånd och rätt till förvärvsarbete och inga begränsningar angående arbetsgivaren har antecknats i tillståndet. Du kan anmäla dig som arbetssökande per telefon om uppehållsanteckningarna är uppdaterade i vårt system och din identitet kan fastställas bl.a. utifrån dina kunduppgifter.

Berätta om din arbetserfarenhet, utbildning och ditt kunnande när du anmäler dig som arbetssökande. Samla in uppgifterna på dina intyg. För förmånsutlåtandet ska du noggrant anteckna de jobb som du gjort.

Vid anmälningen bes du också uppskatta vilka tjänster du behöver och berätta om dina planer för att få ett jobb.

TE-telefonservice för personkunder

Via vår telefonservice får du hjälp med ärenden som berör TE-tjänster, sysselsättning samt hur våra webbtjänster fungerar.

Kontaktuppgifter

+358 295025500
Jonotus on maksullista.

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715

+358 295025510

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715
Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

Puhelinpalvelu
mån-fre: 09:00-16:15

Språk: finska och svenska
Implementerare: Arbets- och näringsbyrån
Avgiftsprinciper: avgiftsfri

Uppdaterad: