Arbetsträning Arbets- och näringsbyrån

En arbetstränare handleder och stöder dig personligen med din sysselsättning.

Arbetstränaren hjälper personligt med att hitta en lämplig arbetsplats. I arbetstränarens handledning hittar du ditt kunnande och dina styrkor på arbetsmarknaden. Arbetstränaren stöder dig när du

  • söker jobb
  • gör upp en arbetsansökan
  • förbereder dig på arbetsintervjuer
  • ingår arbetsavtal.

Om kontakten eller ansökan inte leder till anställning analyserar arbetstränaren processen med dig. Tränaren handleder också om arbetet innefattar utbildning som ökar ditt yrkeskunnande, alltså

  • du får en läroavtalsplats, för vilkens tid arbetsgivaren får lönesubvention eller
  • du deltar i en utbildning som TE-byrån anordnar vid sidan om lönesubventionerat arbete.

När du hittat ett lämpligt jobb kan arbetstränaren hjälpa dig att komma i gång på arbetsplatsen. Arbetstränaren kan också före anställningsförhållandet inleds eller i början av anställningsförhållandet hjälpa arbetsgivaren som t.ex. söker stöd vid TE-byrån eller anser att det finns behov för stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen.

Träningens varaktighet och innehåll kommer man överens om före träningen inleds. Personlig arbetsträning kan beviljas högst 50 timmar om året.

Arbetsträningen är avsedd för kunder hos TE-byrån vars arbetslöshet har förlängts eller som behöver särskilt stöd med sysselsättningen.

Man kommer personligen överens om arbetsträningen med den egna TE-byrån.

Språk: finska och svenska
Implementerare: Arbets- och näringsbyrån
Avgiftsprinciper: avgiftsfri

Uppdaterad: