Ersättningar för rese- och logikostnader orsakade av arbetssökning Arbets- och näringsbyrån

Du kan få ersättning för kostnader orsakade av din arbetssökning eller ditt deltagande i TE-tjänster.

TE-byrån ersätter enligt övervägande rese- och logikostnader som uppstått av arbetssökningsresor och deltagande i tjänster.

Du kan ansöka om ersättning om du är arbetslös och

  • reser till en arbetsintervju i Finland eller ett annat EU-land
  • deltar i urvalstillfällen eller lämplighetstest för arbetskraftsutbildning
  • deltar i en sakkunnigbedömning
  • du uträttar ärenden vid TE-byrån och behöver transporttjänster.

För att arbetsintervjuns rese- och logikostnader ersätts måste du vara en arbetslös arbetssökande. Kostnader kan ersättas om:

  • du deltar i en arbetsintervju och arbetet du söker varar i minst två veckor och arbetstiden är i genomsnitt 18h/vecka
  • ersättningen anses vara ändamålsenligt för din sysselsättning

Logikostnader för en intervjuresa kan ersättas om övernattning på intervjuorten är nödvändigt p.g.a. trafikförbindelser. Därtill avgör TE-byrån hur enkelt och från vilket avstånd en lämplig arbetstagare för arbetsplatsen kunde hittas.

För att rese- och logikostnader angående tjänster ska ersättas krävs det att du är arbetslös och TE-byråns kund. Kostnader kan ersättas om

  • du deltar i ett urvalstillfälle eller lämplighetstest för arbetskraftsutbildning.
  • du bekantar dig med läroanstalten som anordnar den arbetskraftspolitiska utbildningen före utbildningen inleds för att granska läroanstaltens hinderslöshet och annan anpassning för att studera
  • du uträttar ärenden vid TE-byrån och ditt besök anses vara nödvändigt och du behöver transporttjänster p.g.a. en skada eller sjukdom
  • du deltar i en sakkunnigbedömning som TE-byrån anordnat.

Ansök om ersättningen inom en månad från arbetsintervjun eller deltagandet i tjänsten. Fyll i blanketten och skicka in den till TE-byrån.

Resekvitton bifogas inte i ansökan eftersom ersättning betalas 0,21 euro per kilometer. Resekostnadernas självriskandel är 12 euro och maximiersättningen är 200 euro för resan. Logikostnaderna betalas utgående från de realiserade kostnaderna, dock högst 80 euro per dygn. Bifoga kvitto och en kopia på de realiserade kostnaderna.

TE-byrån kan kontakta arbetsgivaren för att granska arbetsintervjuns uppgifter. Om du inte vill att TE-byrån är i kontakt med arbetsgivaren ska du bifoga ett intyg på att du varit på arbetsintervjun i ansökan.

TE-telefonservice för personkunder

Via vår telefonservice får du hjälp med ärenden som berör TE-tjänster, sysselsättning samt hur våra webbtjänster fungerar.

Kontaktuppgifter

+358 295025500
Jonotus on maksullista.

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715

+358 295025510

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715
Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

Puhelinpalvelu
mån-fre: 09:00-16:15

Språk: finska och svenska
Implementerare: Arbets- och näringsbyrån
Avgiftsprinciper: inte definierat

Uppdaterad: