Startpeng, ett stöd för blivande företagare Arbets- och näringsbyrån

Startpeng är ett stöd som Te-byrån beviljar blivande företagare i företagsverksamhetens start- och etableringsskede.

Startpeng är TE-byråns stöd till nya företagare. Syftet med stödet är att stöda nya företagares utkomst i det inledande skedet av företagsverksamhet på heltid då inkomsten från företaget ännu är liten. Startpengen uppmuntrar att fortsätta som företagare.

Startpeng kan fås i högst 12 månader och den ansöks i perioder på sex månader. Startpengen är lika stor som grunddagpenningen och betalas för högst fem dagar per kalendervecka.

Man ansöker om startpeng i två skeden. Före företagsverksamhet inletts ansöker man om beslut på startpeng, och efter att företagsverksamheten inletts ansöker man om utbetalning av startpeng en gång i månaden i efterskott med en skild ansökan om utbetalning.

Om det finns behov för startpeng ännu efter det första beslutet (vanligtvis 6 månader) kan man ansöka om fortsatt startpeng.

Du kan beviljas startpeng om du är arbetslös arbetssökande, anställd eller studerande, eller om du har företagandet som bisyssla och planerar att bli företagare på heltid och bor i Finland och grundar företaget i Finland.

Då startpeng beviljas avgörs

  • om företagandet är på heltid
  • om företagandet är lönsamt och kontinuerligt
  • dina färdigheter att fungera som företagare
  • stödbehovet
  • giltighetstiden på tillstånd som möjligtvis påverkar företagsverksamheten.

I beviljandet av ansökan om fortsatt startpeng avgörs om företagsverksamheten har börjat som planerat och hur mycket verksamheten har producerat resultat.

Ansökan om fortsatt startpeng

Använd en blankett som ska skrivas ut endast om du inte har möjlighet att använda arbets- och näringsbyråns webbtjänst

Ansökan om startpenning

Använd en blankett som ska skrivas ut endast om du inte har möjlighet att använda arbets- och näringsbyråns webbtjänst

Då du planerar att inleda företagsverksamhet och söka om startpeng, så kontakta först FöretagsFinlands telefontjänst vars företagsrådgivare ger dig råd och anvisningar om hur du ska gå tillväga då du vill grunda ett företag och ansöka om startpeng.

Kontakta också TE-byrån redan då du planerar att inleda företagsverksamhet. Startpeng beviljas inte i regel ifall företagsverksamhet inletts på heltid, innan det fattats beslut om beviljandet av startpeng. Reservera tid genom att lämna en kontaktbegäran i webbtjänsten Mina e-tjänster för personkunder eller genom att ringa.

Var beredd att diskutera, den planerade företagsverksamheten och affärsidén, konkurrensläget för ifrågavarande bransch på orten samt dina färdigheter att bli företagare och behovet av stöd då företagsverksamheten inleds, med en sakkunnig vid TE-byrån. Vid behov kan du erbjudas utbildning som förbereder för företagsverksamhet. Ett utlåtande på din affärsplan kan begäras av en utomstående part, t.ex. det lokala företagsservicecentret.

Ansök om startpeng i webbtjänsten Mina e-tjänster för personkunder. Då du ansöker på webben kan du följa med hur din ansökans handläggning framskrider. Använd den utskrivbara blanketten endast i undantagsfall. Beskriv så klart som möjligt den kommande företagsverksamheten i ansökan. Då du gör ansökan behöver du bl.a. en verksamhets- och finansieringsplan för det kommande företaget.

Bekanta dig med UF-centrets anvisning om att ansöka om utbetalning då din ansökan har godkänts och du har inlett företagsverksamheten. Ansök om utbetalning för att få startpeng. Ansök om utbetalning av startpeng hos UF-centret i webbtjänsten Mina e-tjänster för personkunder. Ytterligare uppgifter eller möjliga kompletteringsbegäran angående den elektroniska ansökan om utbetalning syns i Mina e-tjänster, så följ regelbundet med din ansökans ställning. Om du inte ansöker om utbetalning elektroniskt ska du lämna in blanketten Ansökan om utbetalning av startpeng med bilagor till UF-centret.

Om du behöver startpeng för en längre tid än det första beslutet gäller ska du ansöka om fortsatt startpeng antingen i e-tjänsten eller med den utskrivbara blanketten, senast en månad före den ikraftvarande startpengsperioden upphör.

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm. henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295056502
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Lapin TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

Lapin TE-palvelut tarjoaa lappilaisille työnantajille ja yrittäjille monipuolisia palveluita erilaisiin tilanteisiin.

Kontaktuppgifter

+358 295039502
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Satakunnan TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm.henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295045010
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Pohjois-Karjalan TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm.henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295043183
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Etelä-Savon TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm.henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295044020
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

Arkipyhien aattoina palvelua klo 9-15.
mån-fre: 09:00-16:15

Hämeen TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm. henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

Yrityspalvelu
+358 295041440
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Palkkatuki- ja vuorotteluvapaa-asiat
+358 295041559
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Kainuun TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm. henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295039001
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Kaakkois-Suomen TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm.henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295042001
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm. henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295046510
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Pirkanmaan TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm.henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295045503
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Keski-Suomen TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm. henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295046006
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Pohjois-Savon TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm.henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295043502
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

Puhelinpalvelut on avoinna arkipyhien aattoina klo 9-15.
mån-fre: 09:00-16:15

Egentliga Finlands TE-byråns arbetsgivar- och företagstjänster

Kontakta TE-byrån då du behöver hjälp i ärenden som berör rekrytering av personal, personalutveckling eller personalomställningar.

Kontaktuppgifter

+358 295044502
Jonotus on maksullista.

+358 295044502

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

FöretagsFinland-telefontjänst

Företags Finlands telefontjänst hjälper nystartade och etablerade företag och leder till rätt tjänst.

Kontaktuppgifter

+358 295020500
Jonotus on maksullista.

+358 295020501

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Avvikande betjäningstider 

23.9.2021 - 24.9.2021:
Stängd
5.11.2021:
09:00-15:00
23.12.2021:
09:00-15:00

Nylands AN-byrås arbetsgivar- och företagstjänster

Kontakta TE-byrån då du behöver hjälp i ärenden som berör rekrytering av personal, personalutveckling eller personalomställningar.

Kontaktuppgifter

+358 295040002
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

+358 295040002

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Telefontjänsten vid Österbottens TE-byrås arbetsgivar- och företagstjänster

Kontakta TE-byrån då du behöver hjälp i ärenden som berör rekrytering eller kompetensutveckling av personalen eller vid omställningssituationer.

Kontaktuppgifter

+358 295056001
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

+358 295056001

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Språk: finska, engelska och svenska
Implementerare: UF-centret Arbets- och näringsbyrån
Avgiftsprinciper: avgiftsfri

Uppdaterad: