RekryteringsUtbildning NTM-centralen

RekryteringsUtbildning är bra om du inte hittar kompetenta medarbetare och det råder brist på nyutexaminerade.

RekryteringsUtbildning är bra om du inte hittar kompetenta medarbetare och det råder brist på nyutexaminerade.

RekryteringsUtbildning

 • skräddarsys för företagets behov
 • pågår normalt 3–9 månader men omfattar minst 10 utbildningsdagar
 • ger studerande yrkeskompetens för arbetsuppgifter enligt arbetsgivarens behov
 • kan även planeras i samarbete mellan flera arbetsgivare.

RekryteringsUtbildning är arbetslivsinriktad. Målet kan vara tilläggsutbildning, kompletterande utbildning eller utbildning som syftar till yrkesbyte. Utbildningen omfattar både teoretisk undervisning och handledd inlärning i arbetet och arbetspraktik.

De som klarar utbildningen får jobb i ditt företag. Deltagare kan få jobb till exempel hos bemanningsföretag eller bli underleverantörer till dig som arbetsgivare som företagare.

RekryteringsUtbildning är avsedd för en eller flera arbetsgivare som behöver nya kompetenta medarbetare. Utbildningen passar också arbetsgivare inom offentlig sektor.

Tjänsten är behovsprövad. Normal introduktions- och personalutbildning som ska betalas av arbetsgivaren kan inte finansieras som RekryteringsUtbildning och inte heller utbildning som arbetsgivare ordnar för att uppfylla de nationella utbildningsnormerna.

 1. Kontakta den lokala arbets- och näringsbyrån eller NTM-centralen och föreslå en RekryteringsUtbildning genom att fylla i blanketten ”Arbetsgivarens framställning om samanskaffningsutbildning (TEM607)” och skicka den till arbets- och näringsbyrån eller NTM-centralen.
 2. Du och representanten för TE-tjänsterna bedömer utbildningshoven hos de personer som ska rekryteras och ni gör tillsammans upp en preliminär utbildningsplan för företaget.
 3. När utbildningsplanen är upprättad ber arbets- och näringsförvaltningen potentiella utbildare att lämna in offerter enligt förfarandena för offentlig upphandling. Du väljer utbildaren tillsammans med arbets- och näringsförvaltningen. Upphandlingsavtal ingås om anordnandet av utbildningen.
 4. Marknadsföring och information om utbildningen: Parterna avtalar om marknadsföring av utbildningen och om företagets synlighet i kommunikationen.
 5. Du avtalar med utbildaren och arbets- och näringsförvaltningen om antagningen av studerande. Vid antagningen av studerande kan även lämplighetsbedömning, tester och andra sakkunniga användas.
 6. Utbildningens tidsplaner, innehåll och inlärning i arbetet genomförs i enlighet med målen och upphandlingsavtalet.
 7. Parterna följer upp och utvärderar genomförandet av utbildningen tillsammans.
 8. Du som arbetsgivare ingår anställningsförhållanden med dem som klarar utbildningen.

Kainuun TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm. henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295039001
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Kaakkois-Suomen TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm.henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295042001
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm. henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295056502
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Lapin TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

Lapin TE-palvelut tarjoaa lappilaisille työnantajille ja yrittäjille monipuolisia palveluita erilaisiin tilanteisiin.

Kontaktuppgifter

+358 295039502
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Satakunnan TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm.henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295045010
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Etelä-Savon TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm.henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295044020
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

Arkipyhien aattoina palvelua klo 9-15.
mån-fre: 09:00-16:15

Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm. henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295046510
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Pirkanmaan TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm.henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295045503
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Keski-Suomen TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm. henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295046006
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Pohjois-Savon TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm.henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

+358 295043502
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

Puhelinpalvelut on avoinna arkipyhien aattoina klo 9-15.
mån-fre: 09:00-16:15

Hämeen TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalvelut

TE-toimiston työnantaja- ja yrityspalveluihin voit soittaa, kun tarvitset apua mm. henkilöstön hankinnassa ja kehittämisessä.

Kontaktuppgifter

Yrityspalvelu
+358 295041440
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Palkkatuki- ja vuorotteluvapaa-asiat
+358 295041559
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Egentliga Finlands TE-byråns arbetsgivar- och företagstjänster

Kontakta TE-byrån då du behöver hjälp i ärenden som berör rekrytering av personal, personalutveckling eller personalomställningar.

Kontaktuppgifter

+358 295044502
Jonotus on maksullista.

+358 295044502

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

FöretagsFinland-telefontjänst

Företags Finlands telefontjänst hjälper nystartade och etablerade företag och leder till rätt tjänst.

Kontaktuppgifter

+358 295020500
Jonotus on maksullista.

+358 295020501

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Avvikande betjäningstider 

5.11.2021:
mån: 09:00-15:00
23.12.2021:
mån: 09:00-15:00

Nylands AN-byrås arbetsgivar- och företagstjänster

Kontakta TE-byrån då du behöver hjälp i ärenden som berör rekrytering av personal, personalutveckling eller personalomställningar.

Kontaktuppgifter

+358 295040002
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

+358 295040002

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Telefontjänsten vid Österbottens TE-byrås arbetsgivar- och företagstjänster

Kontakta TE-byrån då du behöver hjälp i ärenden som berör rekrytering eller kompetensutveckling av personalen eller vid omställningssituationer.

Kontaktuppgifter

+358 295056001
Puhelun hinta on soittajalle oman operaattorin sopimuksen mukainen. Jonotus on maksullista.

+358 295056001

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Språk: engelska, svenska och finska
Implementerare: NTM-centralen Arbets- och näringsbyrån
Avgiftsprinciper: avgiftsbelagt
Priset på utbildningen bestäms utifrån anbudsförfarandet. NTM-centralen står för 70 procent och arbetsgivaren för 30 procent av utbildningskostnaderna (exkl. moms). Priset varierar beroende på utbildningsområde, utbildningens längd och innehåll samt antalet studerande.

Uppdaterad: