Utvecklingstjänster för företag: Ledarskap för tillväxt -utbildning NTM-centralen

Målet med utbildningen är att öka deltagarens förståelse och kompetens i fråga om metoder för tillväxt i SMF-företags affärsverksamhet.

Målet med utbildningen är att öka deltagarens förståelse och kompetens i fråga om metoder för tillväxt i SMF-företags affärsverksamhet, uppbyggande av och ledarskap för tillväxt, kritiska framgångsfaktorer för tillväxt samt risker. Under utbildningen och konsulteringsdagarna kartläggs utgångsläget för deltagarens företag och utarbetas en strategisk plan som stödjer företagets tillväxt och dess hantering.

Koulutukseen voivat osallistua ilman toimialarajoituksia pk-yritykset, joilla on edellytykset ja halu kasvuun.

Hae koulutukseen alkavien koulutusten tiedoista löytyvän hakulinkin kautta.

Palveluntuottaja laskuttaa yrityksen oman maksuosuuden yritykseltä.

Lisätietoa koulutuksesta saat ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelujen yhteyshenkilöiltä ja Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta.

FöretagsFinland-telefontjänst

Företags Finlands telefontjänst hjälper nystartade och etablerade företag och leder till rätt tjänst.

Kontaktuppgifter

+358 295020500
Jonotus on maksullista.

+358 295020501

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Avvikande betjäningstider 

5.11.2021:
mån: 09:00-15:00
23.12.2021:
mån: 09:00-15:00

Språk: finska och svenska
Implementerare:
Tjänsteleverantörer
Avgiftsprinciper: avgiftsbelagt
1590 e + moms / deltagare.

Uppdaterad: