Kortvariga studier med arbetslöshetsförmån Arbets- och näringsbyrån

Du kan avlägga studier under 6 månader med arbetslöshetsförmån om du är äldre än 25 år och studierna främjar dina möjligheter att bli sysselsatt.

Du kan avlägga kortvariga studier så att du samtidigt får arbetslöshetsförmån. Du ska uppfylla vissa villkor för att kunna studera. En lag om kortvariga studier med arbetslöshetsförmån trädde i kraft den 31 december 2018.

Du kan vanligtvis studera med arbetslöshetsförmån om du uppfyller villkoren nedan:

  • Du är arbetssökande vid en TE-byrå.
  • Du är över 25 år.
  • Studiernas totala längd är under sex månader.
  • Studierna ger dig yrkesfärdigheter eller främjar dina företagsplaner.
  • Om du vill fortsätta med studier som du avbrutit tidigare, ska det ha förlöpt minst ett år sedan du avbröt dem.

För att få arbetslöshetsförmån för studier ska du vara kund vid en TE-byrå och minst 25 år gammal.

Studierna ska främja dina möjligheter att bli sysselsatt och lagen kan inte tillämpas t.ex. på studier som klart är av hobbynatur.

Om studierna varar totalt längre än sex månader är de inte kortvariga. Om så är fallet lönar det sig att utreda möjligheten för frivilliga studier med arbetslöshetsförmån eller deltidsstudier.

Beträffande studier som du tidigare avbrutit och nu vill fortsätta, ska det ha förlöpt minst ett år sedan du avbröt dem. Dessa kan vara t.ex. studier för att slutföra examen.

Under kortvariga studier är du fortfarande skyldig att söka och ta emot arbete och delta i tjänster som främjar dina möjligheter att bli sysselsatt. Studier är inte en godtagbar orsak till att avstå från en arbetsplats. Förhöjd förmån betalas inte på basis av studier.

Observera att du vill inleda kortvariga studier ska du kontakta din TE-byrå innan studierna börjar. TE-byrån gör vanligtvis en utredning om dina studier och ger alltid betalaren (FPA/arbetslöshetskassan) ett utlåtande om inledandet av studierna.

Rätten till kortvariga studier på heltid med arbetslöshetsförmån är av engångsnatur. Rätten förnyas efter att arbetsvillkoret på 26 veckor uppfylls på nytt och beräkningen av den maximala tiden för inkomstrelaterad dagpenning börjar på nytt.

Lagen trädde i kraft den 31 december 2018 och gäller endast studier som inletts efter detta. Samtidigt trädde en lag i kraft, enligt vilken kortvariga studier tjänar in aktivitet enligt aktiveringsmodellen. Förutsättningen är att du studerar tillräckligt under aktivitetsmodellens granskningsperiod. Att genomföra en helhet kortvariga studier kan tjäna in aktivitet under högst sex månader.

I fråga om kortvariga studier reder TE-byrån inte ut om du studerar som huvudsyssla eller bisyssla. Huruvida studierna är huvud- eller bisyssla bedöms bara om du med studierna vill tjäna in skyldighet att vara i arbete eller i situationer då statusen har betydelse, t.ex. då alterneringsledighet eller offentlig arbetskrafts- och företagsservice övervägs. Studiernas längd måste dock alltid redas ut för att det ska kunna fastslås att de är kortvariga.

Att genomföra kortvariga studier så att de delas upp över flera perioder kan vara möjligt, om du kontaktar TE-byrån i tillräckligt god tid.

Under kortvariga studier löper betalningstiden för den inkomstrelaterade dagpenningen på normalt sätt.

Alla studier ska meddelas till TE-byrån.

Om du planerar studera som kund vid en TE-byrå, ska du kontakta din TE-byrå i god tid. Anmäl inte kortvariga studier med ändringsanmälan i E-tjänster, utan kontakta TE-byrån med en kontaktbegäran eller telefontjänsten innan du inleder studierna.

TE-byrån utreder vid behov dina studier och ger betalaren, dvs. FPA eller arbetslöshetskassan, ett utlåtande.

TE-telefonservice för personkunder

Via vår telefonservice får du hjälp med ärenden som berör TE-tjänster, sysselsättning samt hur våra webbtjänster fungerar.

Kontaktuppgifter

+358 295025500
Jonotus on maksullista.

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715

+358 295025510

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715
Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

Puhelinpalvelu
mån-fre: 09:00-16:15

Utbildningsrådgivningens telefontjänst

Via landsomfattande telefonservicen får du hjälp med ärenden som berör TE-tjänster, sysselsättning, hur man söker till en utbildning osv.

Kontaktuppgifter

+358 295020702
Jonotus on maksullista.

+358 295025510

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Språk: finska och svenska
Implementerare: Arbets- och näringsbyrån
Avgiftsprinciper: inte definierat

Uppdaterad: