Utbildningsrådgivning Arbets- och näringsbyrån

TE-tjänsternas utbildningsrådgivning svarar på frågor om ansökan till en utbildning, studiernas uppbyggnad, olika studieförmåner och yrken.

TE-tjänsternas utbildningsrådgivning hjälper då du behöver råd och stöd för att göra verklighet av dina studie- eller sysselsättningsplaner. Det är enklare att ta beslut om hur du vill utveckla ditt kunnande då du har tillräckliga och riktiga uppgifter om

  • hur du kan ansöka till studier
  • studiernas innehåll
  • olika sätt att finansiera studier
  • yrken och arbetsmarknaden

Utbildningsrådgivarna analyserar och bedömer tillsammans med dig olika studiealternativ oavsett var i Finland du bor och om du vill studera på heltid eller deltid.

Kan jag studera på heltid?

  • Du som vill studera som vuxen är tvungen att noga överväga hur studierna ska finansieras. Utbildningsrådgivarna tar inte beslut om finansiering, men de berättar gärna mera om förutsättningarna för olika förmåner eller stöd som kunde passa just dig.

Vilken utbildning borde jag välja för att skaffa eller bygga på yrkeskunskap?

  • Då du vet vad du vill jobba med hjälper en expert på studiealternativ och olika yrken dig att hitta den utbildning som passar dig bäst då din arbetserfarenhet och tidigare utbildning beaktas.

Vid rådgivningen används offentliga informations- och söktjänster. Rådgivarna hjälper dig också hitta de rätta webbsidorna med just den information som du behöver.

Välj själv hur du vill be om råd och stöd.

Utbildningsrådgivningens telefontjänst

Via landsomfattande telefonservicen får du hjälp med ärenden som berör TE-tjänster, sysselsättning, hur man söker till en utbildning osv.

Kontaktuppgifter

+358 295020702
Jonotus on maksullista.

+358 295025510

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Språk: finska
Implementerare: Arbets- och näringsbyrån
Avgiftsprinciper: avgiftsfri

Uppdaterad: