Lönesubvention som arbetssökningens stöd Arbets- och näringsbyrån

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som TE-byrån kan bevilja arbetsgivare för kostnaderna av att anställa en arbetslös arbetssökande.

Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som TE-byrån kan bevilja arbetsgivare för kostnaderna av att anställa en arbetslös arbetssökande och som ersättning för den tid som används till handledning för arbetssökande.

 • För dig är lönesubvention en möjlighet att få även sådant arbete som ditt yrkeskunnande inte helt räcker till, eller om din eventuella skada eller sjukdom påverkar uppgiftens avklarande.

Ett lönesubventionerat arbete är alltid antingen ett normalt anställningsförhållande eller en läroavtalsutbildning. Anställningsförhållandet kan gälla tills vidare, vara tidsbundet, på heltid eller deltid.

 • Din lön är i enlighet med kollektivavtalet som tillämpas på arbetsförhållandet i fråga, eller om inget tillämpligt kollektivavtal finns är lönen sedvanlig och rimlig för arbetet i fråga.
 • Lönesubventionen för din arbetsgivare kan vara högst 30 %, 40 % eller 50 % av dina lönekostnader.

Arbetsgivaren kan beviljas lönesubvention endast av att anställa en person som anmält sig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån.

TE-byrån kan bevilja lönesubvention för dina lönekostnader om

 • detta hjälper din sysselsättning
 • detta har överenskommits i din sysselsättningsplan
 • arbetsgivaren och ditt anställningsförhållande uppfyller de förutsättningar som krävs för att beviljas lönesubvention
 • TE-byrån har tillräckligt med tillgängliga anslag.

När du har anmält dig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån avgör och kommer du överens med TE-byrån om din sysselsättning kunde stödas med lönesubvention som beviljas arbetsgivaren. Möjligheten för lönesubventionerat arbete registreras i din sysselsättningsplan.

 • Om du till din arbetssöknings stöd behöver ett intyg på möjligheten för lönesubvention kan du få ett lönesubventionskort. Kortet är i kraft i tre månader åt gången.

Sök själv aktivt arbete:

 • Försäkra att din sysselsättningsplan innehåller möjligheten för lönesubvention.
 • Kontakta intressanta arbetsgivare och sök till utlysta arbetsplatser.
 • Glöm inte att nämna till arbetsgivaren att det finns möjlighet till lönesubvention vid din anställning.
 • Om du blir anställd ska du be arbetsgivaren kontakta TE-byrån eller lämna in lönesubventionsansökan i god tid före anställningen inleds.
 • Din anställning kan inledas först efter att TE-byrån har beviljat lönesubvention till arbetsgivaren.

TE-byrån kan också erbjuda dig lönesubventionerat arbete.

TE-telefonservice för personkunder

Via vår telefonservice får du hjälp med ärenden som berör TE-tjänster, sysselsättning samt hur våra webbtjänster fungerar.

Kontaktuppgifter

+358 295025500
Jonotus on maksullista.

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715

+358 295025510

Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов
+358 295020715
Jonotus on maksullista.

Betjäningstider

Puhelinpalvelu
mån-fre: 09:00-16:15

Språk: svenska och finska
Implementerare: Arbets- och näringsbyrån
Avgiftsprinciper: avgiftsfri

Uppdaterad: