Utvecklingstjänster för företag: Ledning av marknadsföring och kundrelationer -utbildning NTM-centralen

Målet med utbildningen är att effektivisera ledningen och hanteringen av marknadsföringen och kundrelationerna i SMF-företaget.

Målet med utbildningen är att effektivisera ledningen och hanteringen av marknadsföringen och kundrelationerna i SMF-företaget för att förbättra företagets konkurrenskraft samt att länka marknadsföringen och försäljningen till helheten av företagets affärsverksamhet. Under utbildningen och konsulteringen preciseras deltagarens uppfattning om företagets kundrelationer, kompetens i marknadsföring och försäljning, utvecklingsbehov och mål.

Koulutukseen voivat osallistua ilman toimialarajoituksia pk-yritykset, joilla on edellytykset ja halu kasvuun.

Hae koulutukseen alkavien koulutusten tiedoista löytyvän hakulinkin kautta.

Palveluntuottaja laskuttaa yrityksen oman maksuosuuden yritykseltä.

Lisätietoa koulutuksesta saat ELY-keskusten Yritysten kehittämispalvelujen yhteyshenkilöiltä ja Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta

FöretagsFinland-telefontjänst

Företags Finlands telefontjänst hjälper nystartade och etablerade företag och leder till rätt tjänst.

Kontaktuppgifter

+358 295020500
Jonotus on maksullista.

+358 295020501

Betjäningstider

mån-fre: 09:00-16:15

Avvikande betjäningstider 

5.11.2021:
mån: 09:00-15:00
23.12.2021:
mån: 09:00-15:00

Språk: finska och svenska
Implementerare:
Tjänsteleverantörer
Avgiftsprinciper: avgiftsbelagt
1590 e + moms / deltagare.

Uppdaterad: