Tillgänglighetsutlåtande

Förberedd 1.6.2020 och uppdaterad 24.9.2020 (kontaktuppgifter för tillsynsmyndigheten tillagda)

Testversionen av Jobbmarknaden publicerades den 3 september 2019, så den är föremål för kraven i EU: s tillgänglighetsdirektiv. Jbbmarknaden har beaktat kraven i tillgänglighetsdirektivet i både applikationsutveckling och innehållsproduktion.

Jobbmarknaden är för närvarande en testversion av onlinetjänsten, som utvecklas aktivt - också baserad på kundåterkoppling. Betydande förändringar görs fortfarande i tjänsten, inklusive visuell och navigationsfunktionalitet, där mindre tillgänglighetsklyftor har identifierats.

Tjänsten kommer att vara föremål för omfattande tester av tillgänglighet under 2020 för att säkerställa att kraven i direktivet uppfylls när övergången från provversionen till den faktiska produktionsversionen.

Om du har några frågor om tillgängligheten på Jobbmarknaden, vänligen kontakta oss via feedbackformuläret längst ner i tjänsten.

Vi svarar inom 14 dagar. Om du är missnöjd med vårt svar eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar för hur en anmälan ska lämnas och hur den behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillgänglighetskrav.fi/
saavutettavuus(at)avi.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Läs mer om tillgänglighet eller direktivet: