Information om Jobbmarknad

Jobbmarknad blir framtidens arbetslivstjänst 

Jobbmarknad är en tjänst som UF-centret samt arbets- och näringsministeriet genomförs, och som byggs upp stegvis. Jobbmarkand kommer senast år 2021 att utgöra en ny sorts arbetslivstjänst som erbjuder en gemensam plattform för offentliga och privata leverantörer av arbetslivs- och utbildningstjänster och olika arbetsförmedlingsplattformers arbetsplatser.  

Jobbmarknad erbjuder arbetstagaren bättre möjligheter att hitta lämpliga jobb som motsvarar den egna kompetensen såväl som sätt att utveckla den egna kompetensen. För arbetsgivare finns det bättre praktiska verktyg för att hitta nya och lämpliga arbetstagare. 

På Jobbmarknad kommer man att utnyttja den nyaste teknologin och artificiell intelligens för att skräddarsy tjänsterna. 

Jobbmarknad skapas tillsammans 

Jobbmarknad utvecklas genom ett omfattande samarbete mellan kunder och samarbetspartners. Den gemensamma utvecklingen sker genom ett samspel av möten, webbarbetsytor och användning av feedback. 

Läs mer om hur du kan påverka (på finska)

Offentliga, privata och tredje sektorns aktörer kan ansluta sig som samarbetspartners i Jobbmarknad och föra med sig sina tjänster för utveckling av arbetsliv och kompetens. Samarbetspartner gynnas genom att få tillgång till en större kundkrets samt statistik och andra data. Dessa gör det möjligt att utveckla befintliga och framtida tjänster och hitta nya möjligheter till affärsverksamhet. 

Läs mer

Nya tjänster 

Arbets- och näringsförvaltningens elektroniska tjänster kommer även att förnyas. I förnyelsen ligger fokus på elektronisk ärendehantering och personligt personifierade webbtjänster. I framtiden ska såväl personkunder som arbetsgivarkunder kunna hantera sina ärenden lättare på Jobbmarknad.  

Vad kan man använda redan nu 

Arbetssökande kan redan nu logga in på Jobbmarknad och skapa en jobbsökningsprofil. På basis av profilen får du förslag på arbetsplatser som motsvarar din kompetens och dina önskemål.  

Arbetsgivare kan göra arbetsplatsannonser, granska profiler vars kompetens motsvarar annonsens önskemål och skicka meddelanden till intressanta profiler. Alla arbetsplatsannonser från TE-tjänsternas Lediga jobb-tjänst flyttas automatiskt till Jobbmarknad. 

Det finns information och tjänster för olika tillfällen i arbetslivet för alla användare.  

De som erbjuder tjänster för utveckling av arbetslivet och kunnande kan bekanta sig med villkoren för att bli samarbetspartner. Under hösten kommer det att bli möjligt att bli samarbetspartner. 

TE-digi-projektet 

Förnyelsen av arbetskraftsförvaltningen för att bättre stöda sysselsättningen var ett pilotprojekt för statsminister Sipiläs regering. TE-digi utvecklades för att förbättra mötet mellan arbetstagare och arbetsplatser samt för att digitalisera arbetskraftstjänster.  

Projektet fortsätter utvecklas och under tiden kommer Jobbmarknad senast 2021 bli en nationell digital mötesplats för efterfrågan och utbud av arbetskraft. Projektet genomförs av arbets- och näringsministeriet och UF-centret (NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter). 

Uudet asiointipalvelut 

Myös työ- ja elinkeinohallinnon asiakkaiden sähköiset palvelut tullaan uudistamaan vuoteen 2021 mennessä. Uudistuksessa painottuvat sähköinen asiointi ja henkilökohtaisesti personoitu verkkopalvelu. Tulevaisuudessa sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaat voivat hoitaa asiointinsa nykyistä helpommin sähköisesti Työmarkkinatorilla.  

TE-digi-hanke 

TE-digi on hanke, jossa uudistetaan valtion työ- ja elinkeinopalveluita vuosina 2016-2020. 

Hallitusohjelman kärkihankkeen "Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi" toimenpiteenä on digitaalisuuden täysimääräinen hyödyntäminen työ- ja elinkeinopalveluissa. Digitalisaation avulla tähdätään uusiin tehokkaisiin palveluihin, toimintatapoihin ja mahdollistetaan rakenteelliset uudistukset.  

kuvituskuva, Työmarkkinatorin käyntikortti