Hur du använder Jobbmarknaden som arbetsgivare

Työmarkkinatoria käyttävänä työnantajana tarvitset joko rooliisi perustuvan oikeuden tai valtuutuksen, jotta saat kaiken irti palvelusta kirjautumisen jälkeen.

Gör så här när du vill använda Jobbmarknad som en representant för en arbetsgivare, och till exempel skapa en platsannons:

 • Logga in med dina personliga användarkoder.
 • För att kunna använda tjänsten som en representant för en arbetsgivare måste du antingen ha rätt att ensam företräda bolaget eller företaget, någon av nedan stående roll eller fullmakt att verka för företagets del.
  • verkställande direktör
  • näringsidkare
  • bolagsman (med namnteckningsrätt)
 • Om du inte har en av ovan nämnda roll kan personen med namnteckningsrätt i företaget befullmäktiga dig att uträtta ärenden för företagets del. (Noggrannare anvisningar för befullmäktigandet hittas på denna sida).
 • Gå till Mina sidor och byt användarroll i den vänstra menyn ”Byt användarroll”
 • Nu kan du skapa en platsannons i avdelningen ”Skapa ny arbetsplatsannons”. Observera att tjänsten omfattar en skild avdelning för hushållsarbetsgivare för att skapa en platsannons. Om du skapar en platsannons för ett företag ska du försäkra att du skapar annonsen i avdelningen ”Skapa ny arbetsplatsannons”.

Hur befullmäktigar en arbetsgivare eller ett företag en person att använda Jobbmarknad som arbetsgivare?

Personen med namnteckningsrätt i företaget kan befullmäktiga personer i tjänsten Suomi.fi att använda Jobbmarknaden. 

 • Flytta dig till tjänsten Suomi.fi-fullmakter. https://www.suomi.fi/valtuudet/#/delegates
 • Identifiera dig med dina nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 • Byt vid behov användarroll. Välj användarroll i menyn ”Uträtta ärenden för ett företag” på sidans högra kant.
 • Att skapa fullmakt. Skapa fullmakt med knappen ”Lägg till ny” och välj därefter ”Ge fullmakt”. Ange namn på den som befullmäktigas med knappen ”Lägg till person” eller ”Lägg till företag”. Du måste ange personens, som ska befullmäktigas, personbeteckning.
 • Ange fullmaktens giltighetstid. Du kan ange fullmaktens start- och slutdatum själv eller använda något av de fyra alternativen.
 • Gå till att välja fullmaktens innehåll: Te-tjänster / UF-centret > Jobbmarknad:
  • Administration av arbetsannonser
  • Granskning av arbetssökandes uppgifter och kontakt
  • Uppdatering av beskrivningen av arbetsgivaren
 • Flytta dig till att verifiera och granska uppgifterna. Verifiera med ”Verifiera fullmakt”-knappen. När du har slutfört processen för att skapa fullmakt och verifierat fullmakten kan den ses i förteckningen ”Fullmakter du gett” så länge fullmakten är i kraft

Om organisationen inte har en representant som registrerats i handelsregistret?

Om organisationen inte har en representant som registrerats i handelsregistret är det möjligt att genom Katso-tjänsten utnyttja förvaltning av fullmakter ännu år 2020. 

Till denna kundgrupp hör organisationer, för vilka det i handelsregistret inte har registrerats någon representant. Sådana är till exempel församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, offentliga organisationer och utländska företag.

Jobbmarknads roller i Katso-tjänsten:

 • Huvudanvändaren/Sekundära huvudanvändaren
  • har rätt att verka för organisationen i alla omständigheter. I rollerna ingår alla de ärendehanteringsroller som definieras av myndigheterna eller av tjänsterna.
 • Katso-underkod, som har certifierats till en Katso-kod
 • ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET - Granskning av arbetssökandes uppgifter och kontakt. Med denna roll kan du läsa arbetssökandenas uppgifter och kontakta arbetssökandena.
 • ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET - Uppdatering av beskrivningen av den som erbjuder arbete. Med denna roll kan du uppdatera uppgifterna om den som erbjuder arbete, såsom kontaktuppgifterna till rekryteringen och texten i marknadsföringsbeskrivningen.
 • ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET - Administration av arbetsplatsannonser. Med denna roll kan du skapa, granska, redigera och radera arbetsplatsannonser.
 • OBS! Ovannämnda roller kan inte beviljas för Katso-underkoder (som har certifierats till Katso-koder), om du sköter ärenden i Mina e-tjänster för företag och arbetsgivare. I Mina e-tjänster används TE-tjänsternas Katso-roller.

Ytterligare information om Katso-tjänsten:

Uppdaterad: