Olika sätt att få arbete gjort

Arbetssätten förändras. Detta öppnar nya möjligheter för dig att få olika arbetsuppgifter utförda.

Utöver traditionell rekrytering kan du också köpa eller beställa en arbetsprestation av en annan företagare eller yrkesutbildad person. Du har också möjlighet att hyra arbetskraft till din tjänst.

De olika sätten att få arbete utfört erbjuder dig flexibilitet även i förändringarna i arbetslivet. Det väsentliga är att förstå arbetsuppgiftens behov och repetitiva natur samt den yrkesskicklighet som behövs. På så sätt kan du hitta den bästa möjliga arbetskraften även på lång sikt.

För allt utfört arbete betalas antingen lön eller arbetsersättning. Som beställare omfattas du i allmänhet av beställaransvaret, vilket innebär att du är skyldig att utreda om avtalsparten har skött sina lagstadgade skyldigheter. Beställaransvaret gäller hyres- och underleverantörsavtal, men binder till exempel inte alla enskilda näringsidkare eller hushåll.

Det kan också vara möjligt att låta utföra näringsverksamhet på talko (som frivilligarbete). Då ska man beakta beskattningen av talkoarbete och annan lagstiftning som gäller talkoarbete.

Om det är fråga om arbete som ska utföras för ett hushåll, till exempel städning eller renovering, kan du skapa en egen platsannons på Jobbmarknaden som hushållsarbetsgivare och hitta arbetskraften den vägen. 

Om du är intresserad av olika sätt att arbeta ur en arbetssökandes synvinkel kan du läsa mer nedan. 

Läs mer 

Sysselsätta dig själv

Arbetstagarens skyldigheter 

Mer information

Uppdaterad: