Hur du använder Jobbmarknaden som arbetsgivare

För att få ut allt från tjänsten efter inloggningen behöver du som arbetsgivare som använder Jobbmarknad antingen en fullmakt eller rättigheter som grundar sig på din roll.

Gör så här när du vill använda Jobbmarknad som en representant för en arbetsgivare, och till exempel skapa en platsannons:

 • Logga in med dina personliga användarkoder.
 • För att kunna använda tjänsten som en representant för en arbetsgivare måste du antingen ha rätt att ensam företräda bolaget eller företaget, fullmakt att verka för företagets del eller någon av roll: verkställande direktör, näringsidkare ellerbolagsman (med namnteckningsrätt).
 • Om du inte har en av ovan nämnda roll kan personen med namnteckningsrätt i företaget befullmäktiga dig att uträtta ärenden för företagets del. (Noggrannare anvisningar för befullmäktigandet hittas på denna sida).
 • Gå till Mina sidor och byt användarroll i den vänstra menyn ”Byt användarroll”
 • Nu kan du skapa en platsannons i avdelningen ”Skapa ny arbetsplatsannons”. Observera att tjänsten omfattar en skild avdelning för hushållsarbetsgivare för att skapa en platsannons. Om du skapar en platsannons för ett företag ska du försäkra att du skapar annonsen i avdelningen ”Skapa ny arbetsplatsannons”.

Hur kan jag kontakta den arbetssökande?

Du kan kontakta intressanta profiler genom knappen ”kontakta arbetssökande” på Jobbmarknadens profil. Detta meddelande skickas till deras e-post. Avsändaren är noreply@työmarkkinatori.fi.

Om den arbetssökande har angett andra kontaktuppgifter i sin profil kan du även kontakta dessa direkt. I princip är profilerna anonyma.

Hur befullmäktigar en arbetsgivare eller ett företag en person att använda Jobbmarknad som arbetsgivare?

OBS! Katso-tjänsten tas ur bruk 31.12.2020. Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter. Nu är det dags att börja använda Suomi.fi-fullmakter för att kommunikationen med FPA, Skatteförvaltningen, Inkomstregistret och andra myndigheter fungerar även efter att Katso-tjänsten har lagts ned. (Suomi.fi)

Personen med namnteckningsrätt i företaget kan befullmäktiga personer i tjänsten Suomi.fi att använda Jobbmarknaden. 

 • Flytta dig till tjänsten Suomi.fi-fullmakter
 • Identifiera dig med dina nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
 • Byt vid behov användarroll. Välj användarroll i menyn ”Uträtta ärenden för ett företag” på sidans högra kant.
 • Att skapa fullmakt. Skapa fullmakt med knappen ”Lägg till ny” och välj därefter ”Ge fullmakt”. Ange namn på den som befullmäktigas med knappen ”Lägg till person” eller ”Lägg till företag”. Du måste ange personens, som ska befullmäktigas, personbeteckning.
 • Ange fullmaktens giltighetstid. Du kan ange fullmaktens start- och slutdatum själv eller använda något av de fyra alternativen.
 • Gå till att välja fullmaktens innehåll: Te-tjänster / UF-centret > Jobbmarknad: Administration av arbetsannonser / Granskning av arbetssökandes uppgifter och kontakt / Uppdatering av beskrivningen av arbetsgivaren.
 • Flytta dig till att verifiera och granska uppgifterna. Verifiera med ”Verifiera fullmakt”-knappen. När du har slutfört processen för att skapa fullmakt och verifierat fullmakten kan den ses i förteckningen ”Fullmakter du gett” så länge fullmakten är i kraft.

 

Uppdaterad: