Att anställa en arbetstagare från utlandet 

Om du vill ha internationell kompetens i ditt företag och det inte finns någon lämplig kandidat i Finland, lönar det sig att söka efter arbetstagare eller praktikanter utomlands. Det är dock viktigt att komma ihåg att du kan behöva ett speciellt tillstånd för att anställa en utländsk arbetstagare.   

Beakta också att rättigheterna och skyldigheterna i anknytning till arbetsförhållandet är de samma, oavsett om arbetstagaren är finländsk eller utländsk.   

EURES (European Employment Services) är ett omfattande europeiskt samarbetsnätverk och en offentlig tjänst som kan hjälpa dig att hitta en arbetstagare från Europa som passar just för dig. Dessutom finns det många olika tjänster. Läs mer och bekanta dig med tjänsterna:  

Mer information

Uppdaterad: