Arbetsavtalets ABC

I arbetsavtalet kommer ni överens om det arbete som ska göras, arbetstiden, lönen samt eventuella andra förmåner och villkor.    

Håll dig på det säkra – gör ett skriftligt arbetsavtal.

arbetsgivaren vill göra upp ett tidsbundet kontrakt måste det finnas ett godtyckligt skäl till det. De vanligaste skälen till att göra tidsbundna kontrakt är vikariat, säsongsarbete och projektarbete.  

Dessutom är det bra att komma ihåg att i synnerhet arbetsgivaren måste uppmärksamma kollektivavtalens minimikrav. Det lönar sig att bekanta sig med kollektivavtalen i den egna branschen, både för arbetsgivare och arbetstagare

Om du oroar dig över innehållet i arbetskontraktet, bekanta dig med Arbetarskyddets sidor. Där har man samlat ihop omfattande information om arbetsavtal och lagstiftningen gällande dem.   

Mer information

Uppdaterad: