Arbetsgivarens situationer

Hitta information för olika situationer som arbetsgivare

Vi vill betjäna dig på ett sätt som passar ditt företags situation. Välj lämpligt innehåll bland alternativen.

  • Stundvis kan det dock uppstå situationer då du behöver draghjälp. På Jobbmarknaden berättar vi var du hittar tjänster, ekonomiskt stöd och rådgivning.

  • Det finns många sätt att hitta nya arbetstagare. På Jobbmarknaden visar vi vad du som arbetsgivare bör beakta då du anställer någon till ditt företag eller d...

  • En välmående arbetsgemenskap är en stödpelare för ett företag under utveckling som klarar sig på marknaden. På Jobbmarknaden visar vi hur du kan hjälpa din a...

  • Skall ditt företag anställa arbetstagare från utlandet? Läs i Jobbmarknaden vad speciellt man bör ta i beaktande.

  • Skulle företagande kunna vara din grej? Företagsrådgivarna hjälper dig då du startar företagsverksamhet och vägleder dig vidare. I Karriärträning och företag...

  • Produktionsmässiga eller ekonomiska faktorer kan leda till permitteringar eller uppsägningar. Ett arbetsförhållande kan också ta slut av andra orsaker. På Jo...

  • Är det dags för dig som företagare att rekrytera, ansöka om finansiering, skaffa information eller konsultera andra experter om det följande steget för ditt ...