Jag vill anställa arbetstagare

Det finns många sätt att hitta nya arbetstagare. På Jobbmarknaden visar vi vad du som arbetsgivare bör beakta då du anställer någon till ditt företag eller ditt hushåll. Logga in och hitta arbetstagare för just dig redan i dag.

Det finns många sätt att hitta nya arbetstagare. På Jobbmarknad berättar vi vad du som arbetsgivare bör beakta då du anställer någon till ditt företag eller ditt hushåll. Logga in och hitta arbetstagare för just dig redan i dag.

kuvituskuva
  • Saknar du arbetskraft i ditt företag? Tiden då man annonserade i dagstidningarna börjar vara förbi, och merparten av arbetstagare och arbetsplatsannonser finns numera på nätet. 

  • Om du vill ha internationell kompetens i ditt företag och det inte finns någon lämplig kandidat i Finland, lönar det sig att söka efter arbetstagare eller praktikanter utomlands. Det är dock viktigt att komma ihåg att du kan behöva ett speciellt tillstånd för att anställa en utländsk arbetstagare.   

  • I arbetsavtalet kommer ni överens om det arbete som ska göras, arbetstiden, lönen samt eventuella andra förmåner och villkor.    

  • Första mötet på arbetsplatsen på kommande?  Även en erfaren arbetsgivare som är väl förtrogen med de lagstadgade skyldigheterna kan glömma bort vilka saker det lönar sig att ta i beaktande för att en ny arbetstagare ska känna sig välkommen under sin första arbetsdag.

  • Jobben och arbetstagarna möts på Jobbmarknaden – logga alltså in, ange den lediga arbetsplatsen och se förslag på lämpliga arbetstagare.

Jobben och arbetstagarna möts på Jobbmarknaden – logga alltså in, ange den lediga arbetsplatsen och se förslag på lämpliga arbetstagare.

Du kan också använda TE-tjänsterna eller kommunens sysselsättningsenhet, privata företag eller till exempel sociala medier för att hitta en arbetstagare.

Vi stöder rekryteringen med information och tjänster.

Känner du en bra person som du skulle vilja anställa, men som ännu inte har full kompetens för uppgiften? Du kan utbilda kunnig arbetskraft till exempel genom läroavtal, rekryteringsutbildning eller lönesubvention. I vissa situationer kan ni också pröva lämpligheten med hjälp av arbetsprövning.

Om du anställer en partiellt arbetsför arbetstagare kan du ofta också få lönesubvention. Även arbetsförhållandena kan omorganiseras enligt arbetstagarens behov. Det lönar sig också att ta reda på om din kommun erbjuder sysselsättningspremier och på vilka villkor.

Det finns saker att beakta särskilt om du vill rekrytera unga eller arbetstagare från utlandet.

Bekanta dig också med våra samarbetspartners tjänster som stöder rekryteringen.

Tjänster

Mer information

I arbetsavtalet kommer ni överens om det arbete som ska göras, arbetstiden, lönen samt eventuella andra förmåner och villkor.    

Håll dig på det säkra – gör ett skriftligt arbetsavtal.

Då arbetsgivaren vill göra upp ett tidsbundet kontrakt måste det finnas ett godtyckligt skäl till det. De vanligaste skälen till att göra tidsbundna kontrakt är vikariat, säsongsarbete och projektarbete.  

Dessutom är det bra att komma ihåg att i synnerhet arbetsgivaren måste uppmärksamma kollektivavtalens minimikrav. Det lönar sig att bekanta sig med kollektivavtalen i den egna branschen, både för arbetsgivare och arbetstagare. 

Om du oroar dig över innehållet i arbetskontraktet, bekanta dig med Arbetarskyddets sidor. Där har man samlat ihop omfattande information om arbetsavtal och lagstiftningen gällande dem.   

Mer information

Då en person under 18 år befinner sig i ett arbetsförhållande gäller vissa speciella bestämmelser. 

kuvituskuva

Enligt lagen får man inte låta en ung person utföra sådant arbete som kan störa den ungas skolgång eller som med tanke på den ungas ålder kan vara orimligt ansträngande.    

Vissa arbeten och uppgifter är begränsade eller helt förbjudna för unga arbetstagare. Det är värt att bekanta sig med specialbestämmelserna.

Som en erbetsgivare till en ung person, du kommer väl ihåg dina vanliga skyldigheter också vad gäller en ung arbetstagare. Gör ett skriftligt arbetsavtal och ta hand om får lön och semesterdagar. Anställning av en person under 15 år måste också godkännas av hans eller hennes vårdnadshavare.

Utöver dem lönar det sig för dig att fästa uppmärksamhet på att introduktionen till arbetet är tillräcklig och att kontrollera att arbetsuppgifterna är lämpliga med tanke på arbetstagarens ålder. Du kan läsa mer om dina skyldigheter på Arbetarskyddets sidor.

Läs mer

Mer information

Om du vill ha internationell kompetens i ditt företag och det inte finns någon lämplig kandidat i Finland, lönar det sig att söka efter arbetstagare eller praktikanter utomlands. Det är dock viktigt att komma ihåg att du kan behöva ett speciellt tillstånd för att anställa en utländsk arbetstagare.   

Beakta också att rättigheterna och skyldigheterna i anknytning till arbetsförhållandet är de samma, oavsett om arbetstagaren är finländsk eller utländsk.   

EURES (European Employment Services) är ett omfattande europeiskt samarbetsnätverk och en offentlig tjänst som kan hjälpa dig att hitta en arbetstagare från Europa som passar just för dig. Dessutom finns det många olika tjänster. Läs mer och bekanta dig med tjänsterna:  

Mer information

Räcker dina egna händer inte längre till för att sköta arbetet? Det är ett stort steg att anställa en ny – kanske den första – arbetstagaren, och när du tar på dig rollen som arbetsgivare har du skyldigheter i anslutning till anställningen av en arbetstagare. En del av dessa måste du ta hand om redan före arbetsförhållandet börjar, en del gäller under arbetsförhållandet, och en del i slutet av arbetsförhållandet.    

Till dina skyldigheter hör bland annat att göra upp ett arbetsavtal, göra anmälningar och betalningar till myndigheterna samt sköta försäkringar, företagshälsovård och arbetarskydd. En omfattande lista över dina rättigheter och skyldigheter hittar du hos Arbetarskyddsförvaltningen.   

Läs mera

Du vet väl, att du från och med 2019 måste anmäla de löner, naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar och övriga förvärvsinkomster som du betalar till det nationella inkomstregistret. Din arbetsbörda blir lättare eftersom anmälningen inte längre behöver göras till flera olika ämbetsverk.    

Läs mera

Första mötet på arbetsplatsen på kommande?  Även en erfaren arbetsgivare som är väl förtrogen med de lagstadgade skyldigheterna kan glömma bort vilka saker det lönar sig att ta i beaktande för att en ny arbetstagare ska känna sig välkommen under sin första arbetsdag.

Genom att komma ihåg åtminstone följande punkter ger du garanterat en god bild av dig själv som förman:  

  • var på plats då arbetstagaren anländer till arbetet för första gången  
  • satsa på introduktionen och gör det till en del av arbetsuppgifterna: en lämplig blandning av till exempel självstudiematerial och praktiska övningar är ofta en fungerande kombination.  
  • presentera arbetssätten, arbetslokalerna och arbetskamraterna så att den unga känner sig välkommen. Om ni så vill kan ni också inom arbetsgemenskapen  komma överens om att en person hjälper den nyanlända att komma igång i den nya gemenskapen.  
  • småprata och bekanta er till exempel över lunch eller eftermiddagskaffet

Mer information

Är det dags att växa eller förändras? Du kan få finansieringshjälp för olika situationer – oavsett om du är enny företagare eller redan har många år i bakfickan, om du håller på att utveckla en ny affärsidé eller om du anpassar dig till den föränderliga marknaden.   

Det kan ske förändringar i produktionen eller arbetsgemenskapen, varvid man till exempel kan organisera arbetsomständigheterna eller utveckla verksamhetsmiljön. Också dina lokala företagsnätverk kan ge dig stöd på vägen när det gäller tillväxt och förändring. Investeringar eller ett lån kan bli nödvändiga i samband med tillväxt.    

Tjänster till arbetsgivare

Tjänster till företagare

Mera information