Rekryterar från utlandet

Skall ditt företag anställa arbetstagare från utlandet? Läs i Jobbmarknaden vad speciellt man bör ta i beaktande.

Saknar du arbetskraft i ditt företag? Tiden då man annonserade i dagstidningarna börjar vara förbi, och merparten av arbetstagare och arbetsplatsannonser finns numera på nätet. 

Logga in på Jobbmarknad där du till exempel kan ange vilka krav du har på en ny arbetstagare. Du kan bland annat ställa krav på de sökandes utbildningsnivå eller språkkompetens och ändra på kraven om du inte hittar några lämpliga sökande. Den bästa upplevelsen får du genom att pröva – logga in och sätt igång!   

Behöver du hjälp med att använda Jobbmarknaden som arbetsgivare eller är du intresserad av hur matchingen bakom tjänsten verkligen fungerar?

Om du vill ha internationell kompetens i ditt företag och det inte finns någon lämplig kandidat i Finland, lönar det sig att söka efter arbetstagare eller praktikanter utomlands. Det är dock viktigt att komma ihåg att du kan behöva ett speciellt tillstånd för att anställa en utländsk arbetstagare.   

Beakta också att rättigheterna och skyldigheterna i anknytning till arbetsförhållandet är de samma, oavsett om arbetstagaren är finländsk eller utländsk.   

EURES (European Employment Services) är ett omfattande europeiskt samarbetsnätverk och en offentlig tjänst som kan hjälpa dig att hitta en arbetstagare från Europa som passar just för dig. Dessutom finns det många olika tjänster. Läs mer och bekanta dig med tjänsterna:  

Mer information

Jobben och arbetstagarna möts på Jobbmarknaden – logga alltså in, ange den lediga arbetsplatsen och se förslag på lämpliga arbetstagare.

Du kan också använda TE-tjänsterna eller kommunens sysselsättningsenhet, privata företag eller till exempel sociala medier för att hitta en arbetstagare.

Vi stöder rekryteringen med information och tjänster.

Känner du en bra person som du skulle vilja anställa, men som ännu inte har full kompetens för uppgiften? Du kan utbilda kunnig arbetskraft till exempel genom läroavtal, rekryteringsutbildning eller lönesubvention. I vissa situationer kan ni också pröva lämpligheten med hjälp av arbetsprövning.

Om du anställer en partiellt arbetsför arbetstagare kan du ofta också få lönesubvention. Även arbetsförhållandena kan omorganiseras enligt arbetstagarens behov. Det lönar sig också att ta reda på om din kommun erbjuder sysselsättningspremier och på vilka villkor.

Det finns saker att beakta särskilt om du vill rekrytera unga eller arbetstagare från utlandet.

Bekanta dig också med våra samarbetspartners tjänster som stöder rekryteringen.

Tjänster

Mer information

I arbetsavtalet kommer ni överens om det arbete som ska göras, arbetstiden, lönen samt eventuella andra förmåner och villkor.    

Håll dig på det säkra – gör ett skriftligt arbetsavtal.

Då arbetsgivaren vill göra upp ett tidsbundet kontrakt måste det finnas ett godtyckligt skäl till det. De vanligaste skälen till att göra tidsbundna kontrakt är vikariat, säsongsarbete och projektarbete.  

Dessutom är det bra att komma ihåg att i synnerhet arbetsgivaren måste uppmärksamma kollektivavtalens minimikrav. Det lönar sig att bekanta sig med kollektivavtalen i den egna branschen, både för arbetsgivare och arbetstagare. 

Om du oroar dig över innehållet i arbetskontraktet, bekanta dig med Arbetarskyddets sidor. Där har man samlat ihop omfattande information om arbetsavtal och lagstiftningen gällande dem.   

Mer information

Vill du avancera som arbetsgivare eller företagare, men har ingen information om hur du ska gå till väga i praktiken?

Vi har gjort en lista på situationer och tjänster som kan vara till nytta då du behöver stöd som arbetsgivare eller företagare. Listan kan vara till hjälp då du till exempel vill hitta en bra arbetstagare, bli en bättre ledare eller agera konstruktivt i konfliktsituationer.

Håller ditt företag på att växa eller vill du utveckla det i en ny riktning? Vi styr dig vidare till analys- och konsulttjänster, informationstjänster och annat som vi hoppas att du har nytta av i ditt företag.  Du hittar också information om möjligheterna till ett kontrollerat ägarbyte.

Det lönar sig också att bekanta sig med de kommunala företagstjänsterna i ditt område.

Understöd för utvecklande av företag

Att söka företagarpartner eller fortsättare för företaget

Utvecklingstjänster för företag: Analys

Utvecklingstjänster för företag: Konsultering

Utvecklingstjänster för företag: Ledarskap för tillväxt -utbildning

Utvecklingstjänster för företag: Ledning av marknadsföring och kundrelationer -utbildning

Utvecklingstjänster för företag: Ledning av ekonomi och produktivitet -utbildning

 

Behöver verksamheten utvecklas i en ny riktning i din arbetsgemenskap? Kompetensutvecklingen kan vara mångfacetterad: det kan handla om att lära sig nya färdigheter, förbättra kommunikationen eller tillvägagångssätten, eller till exempel utveckla arbetsgemenskapens atmosfär. Gör mångfalden till en resurs i din arbetsgemenskap. 

Personalens kompetens

En välmående arbetsgemenskap 

En bra arbetstagare är en stor investering och en värdeskapande faktor för arbetsgivaren. Du kan söka lämpliga arbetstagare genom att logga in på Jobbmarknaden och skapa en platsannons, eller bläddra bland profilerna för dem som söker arbete. Vi har också sammanställt en lista på olika tjänster som finns tillgängliga som stöd vid en rekrytering.

Att hitta en arbetstagare

Hjälp med rekryteringen

Har du en arbetsuppgift som kräver rätt så ovanlig eller i övrigt speciell kompetens? Du kan söka arbetssökande med lämplig kompetens genom att logga in i vår tjänst och söka profiler med olika kriterier.

Beroende på arbetsuppgiftens art kan det också vara möjligt för dig att utbilda en arbetstagare för uppgiften eller köpa arbetsprestationen av en företagare. Vi ger också råd gällande rekrytering från utlandet, om lämpliga arbetstagare kan hittas internationellt. 

Hjälp med rekryteringen

Att anställa en arbetstagare från utlandet 

Målet med god personalförvaltning är att hitta rätt människor till rätt plats och göra arbetsgemenskapen så välmående som möjligt. Om du har problem som arbetsgivare eller inom personalförvaltningen kan du få råd och hjälp genom de tjänster som anges nedan.

En välmående arbetsgemenskap

Du behöver stöd som arbetsgivare

Ibland märker man först efter rekryteringen hur arbetstagaren, arbetsuppgiften och arbetsgivaren samspelar. Det finns olika alternativ till uppsägningar, och det kan vara möjligt att utveckla arbetstagarens kompetens i önskad riktning. I vissa fall är den tydligaste lösningen på situationen att anställningsförhållandet avslutas.

Kompetensutveckling

Du behöver stöd som arbetsgivare

Att avsluta ett arbetsförhållande 

Om anställningsförhållandet upphör på arbetsgivarens initiativ är det fråga om antingen uppsägning eller hävning av anställningsförhållandet. Ibland kan uppsägningar föregås av till exempel samarbetsförhandlingar.

Att avsluta ett arbetsförhållande 

Alternativ till uppsägningar och permitteringar 

Samarbetsförhandlingar