Jag behöver stöd som arbetsgivare

Stundvis kan det dock uppstå situationer då du behöver draghjälp. På Jobbmarknaden berättar vi var du hittar tjänster, ekonomiskt stöd och rådgivning.

Det är ofta givande att vara arbetsgivare och det kan innebära många framgångsrika stunder. Stundvis kan det dock uppstå situationer då du behöver draghjälp.

Jobben och arbetstagarna möts på Jobbmarknaden – logga alltså in, ange den lediga arbetsplatsen och se förslag på lämpliga arbetstagare.

Du kan också använda TE-tjänsterna eller kommunens sysselsättningsenhet, privata företag eller till exempel sociala medier för att hitta en arbetstagare.

Vi stöder rekryteringen med information och tjänster.

Känner du en bra person som du skulle vilja anställa, men som ännu inte har full kompetens för uppgiften? Du kan utbilda kunnig arbetskraft till exempel genom läroavtal, rekryteringsutbildning eller lönesubvention. I vissa situationer kan ni också pröva lämpligheten med hjälp av arbetsprövning.

Om du anställer en partiellt arbetsför arbetstagare kan du ofta också få lönesubvention. Även arbetsförhållandena kan omorganiseras enligt arbetstagarens behov. Det lönar sig också att ta reda på om din kommun erbjuder sysselsättningspremier och på vilka villkor.

Det finns saker att beakta särskilt om du vill rekrytera unga eller arbetstagare från utlandet.

Bekanta dig också med våra samarbetspartners tjänster som stöder rekryteringen.

Tjänster

Mer information

I arbetsavtalet kommer ni överens om det arbete som ska göras, arbetstiden, lönen samt eventuella andra förmåner och villkor.    

Håll dig på det säkra – gör ett skriftligt arbetsavtal.

Då arbetsgivaren vill göra upp ett tidsbundet kontrakt måste det finnas ett godtyckligt skäl till det. De vanligaste skälen till att göra tidsbundna kontrakt är vikariat, säsongsarbete och projektarbete.  

Dessutom är det bra att komma ihåg att i synnerhet arbetsgivaren måste uppmärksamma kollektivavtalens minimikrav. Det lönar sig att bekanta sig med kollektivavtalen i den egna branschen, både för arbetsgivare och arbetstagare. 

Om du oroar dig över innehållet i arbetskontraktet, bekanta dig med Arbetarskyddets sidor. Där har man samlat ihop omfattande information om arbetsavtal och lagstiftningen gällande dem.   

Mer information

Vill du avancera som arbetsgivare eller företagare, men har ingen information om hur du ska gå till väga i praktiken?

Vi har gjort en lista på situationer och tjänster som kan vara till nytta då du behöver stöd som arbetsgivare eller företagare. Listan kan vara till hjälp då du till exempel vill hitta en bra arbetstagare, bli en bättre ledare eller agera konstruktivt i konfliktsituationer.

Håller ditt företag på att växa eller vill du utveckla det i en ny riktning? Vi styr dig vidare till analys- och konsulttjänster, informationstjänster och annat som vi hoppas att du har nytta av i ditt företag.  Du hittar också information om möjligheterna till ett kontrollerat ägarbyte.

Det lönar sig också att bekanta sig med de kommunala företagstjänsterna i ditt område.

Understöd för utvecklande av företag

Att söka företagarpartner eller fortsättare för företaget

Utvecklingstjänster för företag: Analys

Utvecklingstjänster för företag: Konsultering

Utvecklingstjänster för företag: Ledarskap för tillväxt -utbildning

Utvecklingstjänster för företag: Ledning av marknadsföring och kundrelationer -utbildning

Utvecklingstjänster för företag: Ledning av ekonomi och produktivitet -utbildning

 

Behöver verksamheten utvecklas i en ny riktning i din arbetsgemenskap? Kompetensutvecklingen kan vara mångfacetterad: det kan handla om att lära sig nya färdigheter, förbättra kommunikationen eller tillvägagångssätten, eller till exempel utveckla arbetsgemenskapens atmosfär. Gör mångfalden till en resurs i din arbetsgemenskap. 

Personalens kompetens

En välmående arbetsgemenskap 

En bra arbetstagare är en stor investering och en värdeskapande faktor för arbetsgivaren. Du kan söka lämpliga arbetstagare genom att logga in på Jobbmarknaden och skapa en platsannons, eller bläddra bland profilerna för dem som söker arbete. Vi har också sammanställt en lista på olika tjänster som finns tillgängliga som stöd vid en rekrytering.

Att hitta en arbetstagare

Hjälp med rekryteringen

Har du en arbetsuppgift som kräver rätt så ovanlig eller i övrigt speciell kompetens? Du kan söka arbetssökande med lämplig kompetens genom att logga in i vår tjänst och söka profiler med olika kriterier.

Beroende på arbetsuppgiftens art kan det också vara möjligt för dig att utbilda en arbetstagare för uppgiften eller köpa arbetsprestationen av en företagare. Vi ger också råd gällande rekrytering från utlandet, om lämpliga arbetstagare kan hittas internationellt. 

Hjälp med rekryteringen

Att anställa en arbetstagare från utlandet 

Målet med god personalförvaltning är att hitta rätt människor till rätt plats och göra arbetsgemenskapen så välmående som möjligt. Om du har problem som arbetsgivare eller inom personalförvaltningen kan du få råd och hjälp genom de tjänster som anges nedan.

En välmående arbetsgemenskap

Du behöver stöd som arbetsgivare

Ibland märker man först efter rekryteringen hur arbetstagaren, arbetsuppgiften och arbetsgivaren samspelar. Det finns olika alternativ till uppsägningar, och det kan vara möjligt att utveckla arbetstagarens kompetens i önskad riktning. I vissa fall är den tydligaste lösningen på situationen att anställningsförhållandet avslutas.

Kompetensutveckling

Du behöver stöd som arbetsgivare

Att avsluta ett arbetsförhållande 

Om anställningsförhållandet upphör på arbetsgivarens initiativ är det fråga om antingen uppsägning eller hävning av anställningsförhållandet. Ibland kan uppsägningar föregås av till exempel samarbetsförhandlingar.

Att avsluta ett arbetsförhållande 

Alternativ till uppsägningar och permitteringar 

Samarbetsförhandlingar 

Är det dags att växa eller förändras? Du kan få finansieringshjälp för olika situationer – oavsett om du är enny företagare eller redan har många år i bakfickan, om du håller på att utveckla en ny affärsidé eller om du anpassar dig till den föränderliga marknaden.   

Det kan ske förändringar i produktionen eller arbetsgemenskapen, varvid man till exempel kan organisera arbetsomständigheterna eller utveckla verksamhetsmiljön. Också dina lokala företagsnätverk kan ge dig stöd på vägen när det gäller tillväxt och förändring. Investeringar eller ett lån kan bli nödvändiga i samband med tillväxt.    

Tjänster till arbetsgivare

Tjänster till företagare

Mera information

Ansvaret för välmående på arbetsplatsen ligger på var och en. En personal som är frisk, arbetsför och motiverad är också en stor fördel för arbetsgivaren.

kuvituskuva

Välmående i arbetet är summan av många faktorer.Företagets värden, individens välmående och till och med affärsverksamheten kan påverka välmåendet inom arbetsgemenskapen. Hur mår man i er arbetsgemenskap? 

Arbetsgivarna ansvarar för arbetarskyddet och arbetshälsan. På samma sätt är det fråga om att säkerställa ett jämlikt bemötande av arbetstagarna och att leda dem väl. När dessa ramar är i skick har varje anställd och förman möjlighet att påverka välbefinnandet i er arbetsgemenskap.  

Vi listade några exempel som ni kan använda för att ta hand om er arbetsgemenskap.   

Vad du kan göra som arbetsgivare:    

  • Var flexibel där det är möjligt    
  • Kom överens om tydliga mål, resurser och roller tillsammans med arbetstagarna   
  • Erbjud möjligheter att utveckla det egna kunnandet   
  • Ta hand om arbetssäkerheten   
  • Behandla alla jämlikt   

 

Tjänster

Mera information

Om ditt företags ekonomiska situation håller på att hamna i svårigheter är uppsägningar eller permitteringar säkert de första tankarna som dyker upp. Det lönar sig dock alltid att bekanta sig med alternativen, i synnerhet om krisen ser ut att vara tillfällig.     

Med hjälp av arbetstidsarrangemang såsom en arbetstidsbank kan du reglera arbetstiden och skapa flexibilitet i säsongsbetonad arbete. På det viset kan du sysselsätta dina arbetstagare mer under brådskande tidsperioder och genom det tjäna in betald ledighet åt dem inför lugnare perioder. Under hektiska tidsperioder är det extra viktigt att man ser till att arbetstagarnas krafter räcker till.    

Genom att flytta semestern kan du också eventuellt undvika uppsägningar eller permitteringar. Kom ändå ihåg att förhandla om situationen med arbetstagaren först.    

Med hjälp av kompletterande utbildning kan du utveckla dina arbetstagares färdigheter och ge dem möjligheter att motsvara den föränderliga arbetsmiljön. Diskutera med arbetstagaren om personens intresse för utbildningen och de ändringar i arbetsuppgifterna som den eventuellt kan leda till före du fattar beslut om utbildningen.      

Att erbjuda övrigt arbete är en lagstadgad skyldighet innan man säger upp någon.  Som arbetsgivare måste du alltid reda ut om det finns några andra lediga uppgifter för den person som ska sägas upp. Du är också skyldig att arrangera eventuell tilläggsutbildning för en ny uppgift, om detta är rimligt för både dig och arbetstagaren.