Intresserad av att grunda ett företag

Skulle företagande kunna vara din grej? Företagsrådgivarna hjälper dig då du startar företagsverksamhet och vägleder dig vidare. I Karriärträning och företagarutbildningar får du bekanta dig med företagarens vardag och du kan smidigt starta företagsverksamhet samtidigt som du deltar i utbildningen.

Tveka inte att be om hjälp då du funderar på att starta ett företag. Det finns mycket information och rådgivning att få.

Gå in på företagssidorna i webbtjänsten Suomi.fi där du hittar mycket information och råd om företagande.

 FöretagsFinland-telefontjänst ger råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag och offentliga företags- och arbetsgivartjänster.  FöretagsFinland-telefontjänst ger råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag och offentliga företags- och arbetsgivartjänster.

Bekanta dig också med Mitt FöretagsFinland som erbjuder de viktigaste planeringsverktygen för nya och etablerade företagare.

Tjänster

På andra webbplatser

Från löntagare till företagare

Att lämna den trygga månadslönen bakom sig och bli företagare på heltid kräver mod, men det har också varit början på många framgångssagor. Som blivande företagare kan du få startpeng eller arbetslöshetsförmån, såvida vissa förutsättningar uppfylls. Syftet med startpengen är att stödja blivande företagares utkomst i det skede då företagsverksamhet på heltid inleds, om den inkomst som företagaren får från företaget ännu är liten. 

Tjänster

Från arbetslös till företagare

Har du funderat på att du själv kunde sysselsätta dig själv? Om du startar en ny företagsverksamhet då du är arbetslös, utvärderar TE-byrån inte om din företagsverksamhet är huvud- eller bisyssla under de fyra första månaderna, utan först därefter. Därför kan du få utkomstskydd för arbetslösa under den här tiden.  Vid behov jämkas utkomstskyddet för arbetslösa med din inkomst från företagsverksamheten.

Om du startar en ny företagsverksamhet eller sysselsätter dig själv genom eget arbete medan du är arbetslös så utreds det inte om din företagsverksamhet är huvud- eller bisyssla under de fyra första månaderna, utan först därefter. Under dessa fyra månader kan du få utkomstskydd för arbetslösa, i vilket inkomsterna från företagsverksamheten beaktas. Du kan få utkomstskydd för arbetslösa om alla arbetskraftspolitiska förutsättningar för att få utkomstskydd för arbetslösa uppfylls, bland annat ska du söka och vara beredd på att ta emot heltidsarbete och hålla din jobbsökning i kraft hos TE-byrån på överenskommet sätt.

Tjänster

Läs mera

Företagande som bisyssla

Om du inte genast vill vara företagare på heltid, kan deltidsföretagande vara något för dig. Om du prövar på att vara företagare vid sidan om ditt nuvarande arbete som anställd, har du möjlighet till en stabil ekonomi.

När ditt arbete som anställd upphör, eller om det inte finns något sådant, kan du som deltidsföretagare ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa. Din företagsinkomst beaktas och utkomstskyddet för arbetslösa jämkas enligt den.

Läs mera

Lättföretagande

Om du har en affärsidé, men den administrativa sidan av företagandet känns skrämmande, kan lättföretagande vara ett lämpligt alternativ för dig. Då fakturerar du för ditt arbete via en faktureringstjänst, utan att skaffa ett eget FO-nummer. Faktureringstjänsterna sköter ofta de lagstadgade skyldigheterna för företagare för din del. Enkelt, eller hur?

Läs mera

Från företagare till arbetsgivare

Om ditt företag befinner sig i den lyckosamma situationen att det finns tillräckligt med jobb och du behöver medarbetare, får du också råd från oss om hur du anställer din första arbetstagare:

Läs mera

Videor

Om du funderar på företagande som ett karriäralternativ, tänker bli företagare eller har startat ett företag kan du delta i företagarutbildningen eller karriärträningen. 

Företagarutbildningarna ger en täckande bild av företagarens vardag och hjälper dig att planera affärsverksamheten. I karriärträningen kan du få klarhet i dina tankar kring om företagande kunde vara ett karriäralternativ för dig.  Företagarutbildningen och företagarkurserna erbjuds också som frivilliga studier.  

Du kan smidigt starta företagsverksamhet samtidigt som du deltar i företagarutbildningen. Företagarutbildningen som ordnas som en kort arbetskraftsutbildning utvecklar de studerandes företagsidéer och hjälper dem att utarbeta en affärsplan. I utbildningen för att starta företag kan du fördjupa dina kunskaper om bland annat marknadsföring och vilka risker företagande förknippas med samt lära dig vilka åtgärder som krävs för att starta företag och vidareutveckla din företagsidé och affärsplan. Som arbetskraftsutbildning ordnas också en utbildning där de studerande avlägger yrkesexamen för företagare eller en del av den.    

Tjänster