Avsluta ett anställningsförhållande

En anställning kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren, och kan bero på olika situationer. På Jobbmarknad berättar vi om samarbetsförhandlingar, permittering, uppsägning och deras alternativ.

kuvituskuva
  • Om ditt företags ekonomiska situation håller på att hamna i svårigheter är uppsägningar eller permitteringar säkert de första tankarna som dyker upp. Det lönar sig dock alltid att bekanta sig med alternativen, i synnerhet om krisen ser ut att vara tillfällig.     

  • Praxisen när det kommer till att avsluta ett arbetsförhållande beror på om arbetsförhållandet varit i kraft tills vidare eller tidsbundet, och om den som säger upp förhållandet är arbetstagaren eller arbetsgivaren.  

  • Om arbetstidsarrangemang eller tilläggsskolningar inte löser en utmanande situation i ditt företag kan du undvika permanenta uppsägningar genom att permittera personal. Då upphör arbetstagarens arbete och löneutbetalning, men inte arbetsförhållandet.

  • Omställningsförhandlingar rör den gemensamma verksamheten mellan arbetsgivaren och personalen, målet med förhandlingarna är att utveckla personalens möjligheter att påverka sina arbetsomständigheter.

  • Omställningsskydd kliver i bilden i det skedet när arbetstagare sägs upp på grund av produktionsmässiga och ekonomiska orsaker. Omställningsskydd är en tjänst, som erbjuder stöd till den som blir uppsagd.

  • Hur gör jag när min arbetstagare ska gå i pension eller närmar sig slutet av sin karriär? Kom ihåg åtminstone följande saker.

Uppdaterad: