Avsluta ett anställningsförhållande

tyosuhteen-paattaminen-aihesivu.jpg

En anställning kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren, och kan bero på olika situationer. På Jobbmarknad berättar vi om samarbetsförhandlingar, permittering, uppsägning och deras alternativ.

  • Om ditt företags ekonomiska situation håller på att hamna i svårigheter är uppsägningar eller permitteringar säkert de första tankarna som dyker upp. Det lönar sig dock alltid att bekanta sig med alternativen, i synnerhet om krisen ser ut att vara tillfällig.     

  • Praxisen när det kommer till att avsluta ett arbetsförhållande beror på om arbetsförhållandet varit i kraft tills vidare eller tidsbundet, och om den som säger upp förhållandet är arbetstagaren eller arbetsgivaren.  

  • Om arbetstidsarrangemang eller tilläggsskolningar inte löser en utmanande situation i ditt företag kan du undvika permanenta uppsägningar genom att permittera personal. Då upphör arbetstagarens arbete och löneutbetalning, men inte arbetsförhållandet.

  • Samarbetsförhandlingar rör den gemensamma verksamheten mellan arbetsgivaren och personalen, målet med förhandlingarna är att utveckla personalens möjligheter att påverka sina arbetsomständigheter.

Uppdaterad: