Permittering 

Om arbetstidsarrangemang eller tilläggsskolningar inte löser en utmanande situation i ditt företag kan du undvika permanenta uppsägningar genom att permittera personal. Då upphör arbetstagarens arbete och löneutbetalning, men inte arbetsförhållandet.

Permitteringen är tillfällig, och du behöver en giltig orsak för permitteringen. Orsaken kan vara   

  • den ekonomiska eller produktionsmässiga situationen eller   
  • att möjligheten att erbjuda jobb tillfälligt har blivit sämre, och arbetsgivaren inte kan utbildas   

Du kan bara permittera fast anställda eller deras tidsbundna vikarier.  Om möjligheten att erbjuda jobb tillfälligt har blivit sämre får permitteringen pågå i högst 90 dagar. Märk dock att permitteringen inte behöver vara på heltid: den dagliga eller veckovisa arbetstiden kan också förkortas.    

Som arbetsgivare måste du meddela personalen som permitteringen gäller minst två veckor på förhand. Dessutom måste du göra en skriftlig utredning över orsakerna till permitteringen och dess längd.  Läs mera om skyldigheter som gäller permittering och se den färdiga blanketten på Arbetarskyddets hemsidor.  

Mera information

Arbetstagare - kom ihåg att du har rätt att få en skriftlig utredning över permitteringen på förhand. Arbetsgivaren måste meddela tidpunkten då permitteringen inleds, orsaken till den och dess uppskattade längd. Märk väl att du kan arbeta för en annan arbetsgivare under permitteringen. Om du hittar en ny arbetsplats och det är mer än en vecka kvar av permitteringen kan du säga upp dig utan uppsägningstid. För att få arbetslöshetsförmån bör du vara i kontakt med arbets- och näringstjänsterna.  

Mera information

Uppdaterad: