Att avsluta ett arbetsförhållande 

Praxisen när det kommer till att avsluta ett arbetsförhållande beror på om arbetsförhållandet varit i kraft tills vidare eller tidsbundet, och om den som säger upp förhållandet är arbetstagaren eller arbetsgivaren.  

Arbetsgivaren - om du ska säga upp en arbetstagare som är fast anställd måste du ha en motiverad orsak till uppsägningen. Kom också ihåg uppsägningstiden, som bestäms utgående från längden på arbetsförhållandet. Du måste också höra arbetstagaren innan du avslutar arbetsförhållandet.  

Ett tidsbundet arbetsförhållande tar i regel slut vid en tidpunkt som man kommit överens om på förhand eller då det arbete som arbetsavtalet gäller har utförts. Det är också möjligt att säga upp ett tidsbundet arbetsavtal under själva arbetsförhållandet, om ni kommer överens om det tillsammans med arbetstagaren, antingen i arbetsavtalet eller under arbetsförhållandet.  

Det kan bli tal om att upphäva arbetsförhållandet om arbetstagaren har brutit mot sina skyldigheter på ett allvarligt sätt. I samband med hävandet tar arbetsförhållandet slut genast utan uppsägningstid. För upphävande av ett arbetsförhållande under uppgiftens prövotid behövs ingen särskild orsak. Läs de utförliga instruktionerna om situationer där arbetsförhållandet avslutas på Arbetarskyddets webbsidor.

Arbetstagare - Som arbetstagare behöver du inte någon särskild orsak för att säga upp ett permanent arbetsförhållande. Kom dock ihåg att du måste följa den uppsägningstid som står i arbetsavtalet och att uppsägningstiden måste vara lagenlig. Det är artigt att meddela arbetsgivaren om en kommande uppsägning i god tid på förhand, om det är möjligt.  

Att säga upp sig i mitten av ett tidsbundet avtal är möjligt om du har kommit överens om det tillsammans med arbetsgivaren, antingen i arbetsavtalet eller under arbetsförhållandet.  

I speciella situationer kan du också upphäva arbetsavtalet utan uppsägningstid, om arbetsgivaren har brutit mot sina skyldigheter på ett allvarligt sätt. Under en eventuell prövotid i början av ett arbetsförhållande kan du dock upphäva arbetsavtalet utan någon särskild orsak. Läs de utförliga instruktionerna om situationer där arbetsförhållandet avslutas på Arbetarskyddets webbsidor:  

Mer information

Uppdaterad: