Alternativ till uppsägningar och permitteringar 

Om ditt företags ekonomiska situation håller på att hamna i svårigheter är uppsägningar eller permitteringar säkert de första tankarna som dyker upp. Det lönar sig dock alltid att bekanta sig med alternativen, i synnerhet om krisen ser ut att vara tillfällig.     

Med hjälp av arbetstidsarrangemang såsom en arbetstidsbank kan du reglera arbetstiden och skapa flexibilitet i säsongsbetonad arbete. På det viset kan du sysselsätta dina arbetstagare mer under brådskande tidsperioder och genom det tjäna in betald ledighet åt dem inför lugnare perioder. Under hektiska tidsperioder är det extra viktigt att man ser till att arbetstagarnas krafter räcker till.    

Genom att flytta semestern kan du också eventuellt undvika uppsägningar eller permitteringar. Kom ändå ihåg att förhandla om situationen med arbetstagaren först.    

Med hjälp av kompletterande utbildning kan du utveckla dina arbetstagares färdigheter och ge dem möjligheter att motsvara den föränderliga arbetsmiljön. Diskutera med arbetstagaren om personens intresse för utbildningen och de ändringar i arbetsuppgifterna som den eventuellt kan leda till före du fattar beslut om utbildningen.      

Att erbjuda övrigt arbete är en lagstadgad skyldighet innan man säger upp någon.  Som arbetsgivare måste du alltid reda ut om det finns några andra lediga uppgifter för den person som ska sägas upp. Du är också skyldig att arrangera eventuell tilläggsutbildning för en ny uppgift, om detta är rimligt för både dig och arbetstagaren.    

Uppdaterad: